Coronamaatregelen (Update 3 oktober 2020)

Om Corona besmettingen te voorkomen, vragen wij iedereen die onze accommodatie De Kei in Warnsveld bezoekt om zich te houden aan de richtlijnen die wij hebben opgesteld:

Algemeen

Vanaf 29 september 2020 zijn er verscherpte maatregelen van kracht. Voor Innovatiemakelaars.nl WSV en de speellocatie De Kei gelden de volgende algemene regels.

 • Het gebruik van binnensportaccommodatie De Kei is alleen toegestaan voor de gebruiker, de daarbij behorende leden en de gastteams. Toeschouwers zijn niet toegestaan. Onder toeschouwers vallen ook de ouders, verzorgers, broertjes en zusjes van de leden die komen brengen en/of halen, zowel bij wedstrijden als bij trainingen.
 • Het is toegestaan de (jeugdige) sporters tot de voordeur van de binnensportaccommodatie te brengen en op te halen. Om belemmering bij de ingang/uitgang te voorkomen is het niet toegestaan om binnen een straal van 3 meter van de ingang te wachten. 
 • Je mag uiterlijk 5 minuten voor en 10 minuten na elke sportactiviteit aanwezig in zijn de binnensportaccommodatie. Bij wedstrijden wordt voor de starttijd van de wedstrijd een half uur inspeeltijd aangehouden. De tijd voor de sportactiviteit is inclusief omkleden en douchen.
 • De kleedkamers blijven gewoon beschikbaar, maar hiervoor geldt uiteraard; houdt 1,5 meter afstand en >18 jaar maximaal 7 personen. Er kan dus gedoucht worden en gebruik gemaakt worden van het toilet.
 • Het is niet toegestaan om als sporter, voor of na je eigen wedstrijd, als toeschouwer in het pand aanwezig te zijn.
 • De horeca in Sporthal de Kei is na overleg tussen de beheerder Optisport, de gemeente Zutphen en de Veiligheidsregio Oost Nederland aangemerkt als sportkantine en derhalve geheel gesloten.
 • Het is voor ouders van (jeugd) gastteams (waaronder chauffeurs, begeleiders, etc.), die meekomen naar wedstrijden in beperkte mate toegestaan om gebruik te maken van de ruimten in de sporthal. Voor CMV teams geldt een maximum van twee begeleiders (chauffeurs, trainer, coach) per team die worden toegelaten; voor jeugdteams geldt een maximum van vier begeleiders (chauffeurs, trainer, coach) per team die worden toegelaten. Zij volgen voor hun verblijf de richtlijnen op die aangegeven worden. Deze maatregel geldt alleen voor gastteams, dus niet voor thuisteams.

Mondkapjes

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Binnen WSV geldt dit als verplichting. Om duidelijkheid te verschaffen over hoe we in het volleybal hier het beste mee om kunnen gaan, is hieronder een aantal aanvullende regels op een rijtje gezet:

 • Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen, zoals het houden van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal;
 • Jeugdteams vanaf 13 jaar en hun begeleiders en seniorenteams dragen bij binnenkomst op en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes;
 • Als teams starten met hun warming-up en tijdens de wedstrijd gaan de mondkapjes af;
 • Wanneer je voor langere tijd op de spelersbank zit, is het advies ook op de bank mondkapjes te dragen;
 • De coach hoeft geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team;
 • Eventueel aanwezige lijnrechters, tellers en aanwezige jury houden hun mondkapje op;
 • Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, houden hun mondkapje op.

Voor het vervoer naar en van wedstrijden gelden de volgende regels:

 • Wel een mondkapje: u zit met mensen in de auto uit een ander huishouden.
 • Geen mondkapje: u zit in de auto met mensen uit hetzelfde huishouden.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Voor de wedstrijd

 • Zowel het gastteam als het thuisteam hebben een kleedkamer toegewezen gekregen. Zij maken daar gebruik van als deze NIET is bezet door een vorig team, dat zich nog aan het omkleden is. Is dat wel het geval, dan wordt er op een geschikte plek gewacht (leeg sportveld in één van de zalen, tribune).
 • Na het omkleden worden alle persoonlijke bezittingen (sporttas, kleding, schoenen) weer meegenomen.
 • De teams betreden de sporthal pas als het veld waarop zij gaan spelen beschikbaar is (dus als de vorige wedstrijd is afgelopen en het veld leeg is). Is dit niet het geval dan wachten zij op een geschikte plek (kleedkamer, leeg sportveld in één van de zalen, tribune), dus NIET in de sportzaal.
 • De inspeeltijd op het veld is maximaal 30 minuten, maar deze kan in verband met de totaalplanning (en in overleg met wedstrijdleiding, scheidsrechters en aanvoerders) verkort worden.

Tijdens de wedstrijd

 • Tijdens de wedstrijden zijn sporters, trainers, coaches, wedstrijdbegeleiders en scheidsrechters in de zaal. Andere personen worden niet tot de zaal toegelaten, met uitzondering van de wedstrijdleiding, de zaalwacht en de gastvrouwen en -heren.
 • De mensen in de zaal houden zich aan de maatregelen, zoals die zijn afgesproken.

Na de wedstrijd

 • Na de wedstrijd (en de afhandeling van de daarbij behorende formaliteiten) gaan de teams direct naar de kleedkamers om desgewenst te douchen.
 • Bij het gebruik van de kleedkamer en douches hanteren we ook hier de algemene regel van 1,5 meter afstand. Dit betekent in de praktijk dat er nooit meer dan vier personen tegelijk kunnen douchen.
 • Als er niet direct gedoucht en omgekleed kan worden, moeten (delen van) teams wachten tot er plaats is. Maak hiervoor gebruik van de zaal (als er geen volgende wedstrijd gepland staat), de kleedkamer (als hier niet te veel personen aanwezig zijn i.v.m. 1,5 meter) of de overige vrije ruimte in De Kei. De buitenruimte bij de hoofdingang kan hiervoor ook gebruikt worden. Ook wordt er naast de kantine een specifiek deel vrijgemaakt voor de teams die net klaar zijn met hun wedstrijd en even moeten wachten voordat ze kunnen douchen.
 • Sommigen vinden het plezierig een cooling down te doen na de wedstrijd (of gewoon even tijd te nemen om af te koelen). Hiervoor gelden dezelfde regels als hierboven genoemd.

Protocol algemeen: https://www.wsvvolleybal.nl/wp-content/uploads/2020/09/Corona-protocol-Innovatiemakelaars.nl-WSV-Volleybal-Algemeen-15092020.pdf

Protocol Trainingen: https://www.wsvvolleybal.nl/wp-content/uploads/2020/09/Corona-protocol-Innovatiemakelaars.nl-WSV-Volleybal-Trainingen-16092020.pdf

Protocol thuiswedstrijden: https://www.wsvvolleybal.nl/wp-content/uploads/2020/09/Corona-protocol-Innovatiemakelaars.nl-WSV-Volleybal-Thuiswedstrijddagen-16092020.pdf

Nevobo Protocollen: https://www.nevobo.nl/cms/download/6851/Protocol%20indoor%20volleybal.pdf

Bij klachten blijf thuis! Zie gezondheidschecklist van het RIVM.