Waar staan wij voor?

Ieder volleybalspel begint met een opslag. De bal wordt geserveerd en het spel gaat beginnen. Daarom willen we de term opslag ook gebruiken als acroniem voor de beginselen van onze vereniging, zodat ieder in een oogopslag kan zien waar we voor staan, nu en in de toekomst.

  • Open en transparant
  • Positief en optimistisch
  • Samenwerken en samen spelen
  • Lachen en plezier hebben
  • Actief zijn en meedoen
  • Gezelligheid en samen beleven

Open en transparant wil zeker niet zeggen dat iedereen altijd alles mag of moet weten. Maar het betekent wel dat we met elkaar richting kiezen, keuzes maken en besluiten nemen op een open manier, waarbij vooral uit te leggen is waarom we de dingen doen. We kunnen het niet altijd met elkaar eens zijn, maar we hebben wel respect voor elkaars meningen en komen op een zo eerlijk mogelijke manier tot de keuzes die we moeten maken.

Positief en optimistisch geeft aan dat we ons laten leiden door de kansen en mogelijkheden die we zien, of dat nu in het veld is bij een wedstrijd of aan de bestuurstafel bij een lastige keuze. Beren op de weg komen we altijd tegen, maar het heeft geen zin ons te laten belemmeren door in de discussie te blijven hangen. We willen en moeten verder en volgen op ieder niveau onze ambitie.

Samenwerken en samen spelen, twee termen die bij een volleybalvereniging bijna op hetzelfde neerkomen. Samenwerken doen we binnen de vereniging, maar in de toekomst zullen we ook steeds meer gaan samenwerken met andere partijen buiten de vereniging, zowel op het gebied van volleybal als met betrekking tot andere thema’s.

Lachen en plezier hebben. Ondanks dat we heel serieus met onze sport en onze vereniging bezig zijn, mogen we nooit uit het oog verliezen dat het voor ons allemaal ontspanning betekent en dat we er niet ons brood mee verdienen. We zoeken plezier in deze ontspanning en dat is ons aller verantwoordelijkheid. Er mag gelachen worden!

Actief zijn en meedoen is een plicht die voor alle leden geldt. Ieder draagt op eigen wijze en naar eigen vermogen bij aan het voortbestaan van de vereniging. We kunnen niet alleen maar consumeren en zullen ons (naast het betalen van een contributie) actief opstellen om er samen wat van te maken.

Gezelligheid en samen beleven is eigenlijk een samenvatting van alle voorgaande punten. Dat is waar we het voor doen en er is meer dan genoeg ruimte om dat beleven op ieders eigen wijze vorm te geven, met de nadruk op samen. Volleybal is per slot van rekening een teamsport.

Deze begrippen vormen de ruggengraat van onze vereniging. Bij alle ambities die we uitspreken vormen deze begrippen onze leidraad om samen een gezonde toekomst tegemoet te gaan.