Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Waarom een VCP binnen onze vereniging?

De Vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportclub het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Manon Blokhuis is de VCP binnen Volleybalvereniging WSV. Aanstelling van een VCP past in het landelijk beleid zoals dat door de NOC-NSF en de Nevobo wordt uitgedragen. Met ongewenst gedrag bedoelen wij alle gedrag tussen spelers onderling of tussen speler en trainer, die door één van de partijen niet gewenst wordt.

Wat kan je van een VCP verwachten?

  • De VCP kent de sociale kaart van Warnsveld/Zutphen
  • Elk lid kan direct bij de VCP terecht
  • De VCP is onafhankelijk en zal alle informatie vertrouwelijk behandelen
  • De VCP garandeert anonimiteit, uitgezonderd strafbare feiten
  • De VCP kan betrokkenen in een gesprek adviseren over het vervolg
  • De VCP kan het bestuur van de vereniging adviseren in beleid

Haar contactgegevens zijn:
Manon Blokhuis
E-mail: vcp@wsvvolleybal.nl