Coronamaatregelen per 6 november 2021

Op dinsdag 2 november heeft de regering nieuwe maatregelen afgekondigd die het COVID-19 virus moeten indammen. Ook voor binnensportverenigingen hebben de nieuwe regels de nodige consequenties. In de bijlage vindt u een schematische weergave van de regels die op zaterdag 6 november aanstaande zijn ingegaan. Vanaf zaterdag 6 november 2021 betekent dit samengevat voor binnensportverenigingen het volgende:

Een coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht voor deelname aan georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen én voor publiek bij sportwedstrijden, zowel professioneel als amateur, vanaf 18 jaar. Dit geldt ook voor de sportkantine.

Feitelijk komt het er op neer dat iedereen die op de sportaccommodatie aanwezig is (vanaf 18 jaar) moet beschikken over een coronatoegangsbewijs.  Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien. De organisator van de activiteiten (dus ook wijzelf als WSV Volleybal) is verantwoordelijk voor de controle.

Alhoewel we doordrongen zijn van het feit dat het noodzakelijk is het corona virus terug te dringen, betreuren wij het dat deze maatregelen noodzakelijk zijn, omdat het grote druk uitoefent op de mogelijkheden voor alle leden om onze sport te beoefenen. De maatregelen hebben mogelijk een negatieve invloed op de onderlinge solidariteit die in het beoefenen van een teamsport absoluut noodzakelijk is. Daarnaast noodzaken de maatregelen ons een nog groter beroep te doen op de schaarse bron van vrijwilligers om handhaving van deze maatregelen mogelijk te maken.

Na overleg in het bestuur is besloten om de komende periode de volgende werkwijze te gaan toepassen. Voor de thuisspeeldagen gaan we bij de entree actief de CTB (en ID’s) checken van alle mensen die als lid of als gast van de vereniging sportcomplex De Kei willen betreden. Uiteraard zijn we daarbij op zoek naar leden en/of ouders van jeugdleden, die ons hierbij op de betreffende zaterdagen een aantal uren willen ondersteunen. Op korte termijn stellen we een rooster op, zodat we alle thuisdagen volledig bezet krijgen. We gaan daarbij werken in blokken van circa twee uur en hebben het liefst een bezetting van twee personen per blok. Dus … BIJ DEZE EEN DRINGENDE OPROEP OM JE BESCHIKKBAAR TE STELLEN VOOR DEZE TAAK, WANT HOE MEER MENSEN HOE GEMAKKELIJKER HET WORDT. Meldt je aan via de mail bestuur@wsvvolleybal.nl

Op de doordeweekse trainingsavonden is het voor ons heel lastig om continu vrijwilligers bij de entree neer te zetten. We doen dan ook een zwaar beroep op de eigen verantwoordelijkheid van onze leden om zelf te bepalen of deelname aan een training in het kader van de maatregelen mogelijk is. Naast andere maatregelen stellen we per trainingsavond de die avond trainende of spelende teams zelf verantwoordelijk om de check bij de entree uit te voeren. Ons voorstel komt puntsgewijs op het volgende neer:

  • Ouders van CMV- en jeugdleden, die hun kinderen komen brengen of halen vragen we om hen buiten bij de ingang af te leveren en NIET naar binnen te gaan. Als contact met een trainer (of iemand anders van de vereniging) noodzakelijk is, doe dat dan per app of mail of maak een afspraak.
  • Teams die op een doordeweekse dag een thuiswedstrijd hebben (D2, HR1, DR1 en MixR) dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het inchecken van hun gastteams en eventueel publiek. Zij kunnen daar ook een (zelf gevonden) vrijwilliger voor inschakelen.
  • Per trainingsavond zijn de seniorenteams, die dan trainen zelf verantwoordelijk voor het inchecken van de eigen leden van het team.
  • Voor alle spelers/trainers en coaches geldt: neem je verantwoordelijkheid hierin.
  • Bij aanvang van de trainingen is de trainer/coach of aanvoerder of een specifiek aangewezen vrijwilliger uit het team verantwoordelijk voor het checken van het Coronatoegangsbewijs.
  • Iedereen kan daarna, via de aangegeven looproutes, naar de zaal gaan waar getraind wordt. Bij de start van de training is dan ook iedereen gecontroleerd.
  • Let op: Dit betekent niet dat wij verwachten van degene die controleert dat hij/zij optreedt als ‘politieagent’. Spreek je (mede) speler aan op zijn/haar verantwoordelijkheid als er geen ‘groen vinkje’ getoond wordt, maar ga niet in discussie. Leg het probleem dan na de training voor bij één van de bestuursleden, wij gaan graag in gesprek met de betreffende persoon.
  • Je kunt het Corona Toegangsbewijs eenvoudig controleren met de Corona Scanner app https://coronacheck.nl/nl/scanner.
  • Dit schema geldt overigens niet alleen voor de eerste keer, maar de verantwoordelijkheid blijft zolang de maatregelen duren van kracht.
  • Aankomende week zijn er bestuursleden aanwezig op dinsdag en donderdag om uitleg te geven over het controleren en jullie mogelijke vragen te beantwoorden.

We hopen op deze wijze binnen de regels bij te dragen aan het terugdringen van het corona virus en gaan ervan uit dat onze leden daar zich ook op passende wijze voor inspannen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Innovatiemakelaars.nl WSV Volleybal