Engeltherm WSV – Nieuwsbrief 1 oktober 2023

Het seizoen is weer begonnen, de eerste wedstrijden zijn zelfs alweer gespeeld. En alle trainingen zijn nu natuurlijk in volle gang met de teams zoals ze dit jaar de competitie in gaan. Met meer teams dan vorig jaar gaan we proberen zo hoog mogelijk te eindigen, maar vooral weer heel veel plezier beleven aan de wedstrijden. Ook het bestuur en de commissies zijn alweer vol op stoom, zoals jullie in deze nieuwsbrief ook kunnen lezen.

OPSLAG

Eén van de zaken die in het nieuwe ambitieplan van Engeltherm WSV Volleybal genoemd wordt heeft alles te maken met de cultuur die wij op onze vereniging hebben en graag willen houden. Onder de titel OPSLAG hebben we een aantal spelregels met elkaar opgesteld, waar we de komende nieuwsbrieven ook aandacht aan willen besteden. OPSLAG staat voor Open en transparant, Positief en optimistisch, Samenwerken en samen spelen, Lachen en plezier hebben, Actief zijn en meedoen, Gezelligheid en samen beleven. Vandaag de letters S en L.

Samenwerken en samen spelen, twee termen die bij een volleybalvereniging bijna op hetzelfde neerkomen. Samenwerken doen we binnen de vereniging, maar in de toekomst zullen we ook steeds meer gaan samenwerken met andere partijen buiten de vereniging, zowel op het gebied van volleybal als met betrekking tot andere thema’s. En samen spelen doen we natuurlijk in ons team, met de mensen in het veld en op de bank.

Lachen en plezier hebben. Ondanks dat we heel serieus met onze sport en onze vereniging bezig zijn, mogen we nooit uit het oog verliezen dat het voor ons allemaal ontspanning betekent en dat we er niet ons brood mee verdienen. We zoeken plezier in deze ontspanning en dat is ons aller verantwoordelijkheid. Er mag gelachen worden!

Sportspeeltuin gaat weer beginnen

De Sportspeeltuin gaat binnenkort weer beginnen en we hopen dat het weer net zo’n succes gaat worden als vorig jaar. In dat startjaar hebben we veel gedaan aan de opbouw en de aanschaf van materialen, mede dankzij subsidie vanuit het Zutphense Sportakkoord en de Nevobo. Dit jaar gaan we verder met de ontwikkeling, waarbij we er naar streven nog meer kinderen en ouders te mogen ontvangen. Natuurlijk hebben we daar ook vrijwilligers voor nodig, het opbouwen en afbreken kost nu eenmaal wat tijds. Binnenkort laten we ieder weten hoe en wat je daaraan bij kunt dragen. De eerste Sportspeeltuin is op 1 oktober om 10.00 uur. Voor meer informatie en alle data kan je ook kijken op https://www.wsvvolleybal.nl/sportspeeltuin/.

Wendy Floris 25 jaar vrijwilliger bij de Specials van Engelterm WSV Volleybal

In een tijd dat de vrijwilligerstaken steeds moeilijker ingevuld kunnen worden, is het nog meer bijzonder dat iemand al 25 jaar  vrijwilliger is. Afgelopen woensdag vierden de Specials van Engelterm WSV Volleybal het feit dat Wendy Floris al 25 jaar het sporten van de Specials begeleidt. In 1998 begon Wendy aan haar vrijwilligerstaak om de Specials, leden van de volleybalclub met een beperking, te begeleiden. Het doel is om deze groep met veel plezier aan het bewegen te houden en dat dit succesvol is, blijkt wel: meerdere leden én vrijwilligers zijn al tientallen jaren aan het sporten.

Op woensdagavond wordt er in de Kei getraind door de Specials, onder leiding van bevlogen trainers en vrijwilligers. Hierbij zijn volwassenen met een verstandelijke beperking van harte welkom om te komen sporten. Er wordt niet alleen gevolleybald, er komen vele verschillende sporten en spelen voorbij. Voor meer informatie of een keer mee sporten kan je contact opnemen met specials@wsvvolleybal.nl. Ook teams die het leuk vinden om een keer met de specials mee te doen zijn van harte welkom, als je maar wel eerst een afspraak maakt met de leiding.

Engeltherm WSV doet mee met de Grote Club Actie

Net als ieder jaar verkopen onze jongste leden weer loten met de Grote Club Actie. In onderlinge competitive proberen zij zoveel mogelijk loten bij familie, vrioenden, buren en anderen aan de man te brengen. We hopen samen met hen op een mooie opbrengst voor ons clubdoel, namelijk het jeugdkamp 2024! Wij hebben een streefbedrag van minimaal €1000 en wij zijn al goed op weg. Een lot kost maar €3. Hiervan gaat 80% (€2,40) naar onze vereniging. Wil jij de vereniging ook steunen? Koop dan één of meerdere loten via de link https://lot.clubactie.nl/lot/engeltherm-wsv/448865. Met deze QR-code krijg je heel gemakkelijk toegang tot de website en kan je direct bestellen.

Speculaasactie Engeltherm WSV Volleybal

De zomer is voorbij, dus wordt het weer tijd voor de speculaasactie. De evenementencommissie wil met deze actie de club financieel steunen, zodat er noodzakelijke materialen aangeschaft kunnen worden. Verder kan een deel van het geld gebruikt worden voor activiteiten, zoals het jeugdkamp, de sinterklaasviering en het kerstmixtoernooi. Dit jaar hebben we opnieuw een mooie selectie uitgekozen bij Bakkerij van Zuijlen en Bakkerij Eklund. De bakkers hebben aangegeven dat ze genoodzaakt zijn hun prijzen te verhogen. Daarom zijn bij ons de prijzen ook iets hoger.

Onze speculaasactie is online opgezet, wat betekent dat jouw (totale) bestelling alleen online kan worden gedaan! Dit zorgt er tevens voor dat we de betalingen kunnen laten plaatsvinden via IDEAL.

Houd daarom de komende weken de website in de gaten, je kunt hier het bestelformulier vinden en de bestellingen plaatsen. In tegenstelling tot andere jaren delen we geen bestellijsten meer uit.

Op een later moment – via deze nieuwsbrief en/of de website – laten we iedereen weten wanneer en waar de bestellingen kunnen worden opgehaald. Heel veel succes alvast met de verkoop, je kunt je network natuurlijk nu al inlichten en lekker maken! Voor de beste verkopers van de vereniging zijn er weer leuke prijzen beschikbaar.

Algemene Leden Vergadering 27 oktober

Op vrijdag 27 oktober wordt in De Kei weer de ALV van de vereniging gehouden, waarin het bestuur de plannen voor de komende jaren voorlegt en verantwoording aflegt over het beleid en de financiële zaken van het afgelopen seizoen. We hopen uiteraard op een flinke opkomst, want het is in ieders belang om te weten wat er speelt bij de vereniging en om daar zo nodig invloed op uit te kunnen oefenen. Alle leden hebben al een uitnodiging ontvangen, dus zet het in je agenda.

Evenementencommissie wordt anders samengesteld

In goed overleg tussen bestuur en evenementencommissie is besloten deze commissie te splitsen in een actiecommissie en een activiteitencommissie. De actiecommissie gaat zich bezighouden met alle acties die er door het jaar heen worden georganiseerd, zoals de speculaasactie, de Grote Club actie en nog andere, soms nieuwe acties. De activiteitencommissie gaat zich bezighouden met het organiseren van feesten en bijeenkomsten voor de leden, zoals bijvoorbeeld het kerstmixtoernooi (of oliebollentoernooi), een start en/of eindfeest, Sinterklaas en de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. Samen denken we dat we op deze wijze effectiever kunnen zijn en meer kunnen organiseren. Door de splitsing is er wel behoefte aan een aantal nieuwe vrijwilligers, voor zowel de actiecommissie als de activiteitencommissie. Dus wie er wel van een feestje houdt of het organiseren van een actie en niet te beroerd is de handen uit de mouwen te steken, meld je aan bij het bestuur.

App voor vrijwilligers binnenkort live

Binnenkort verschijnt er een app voor de WSV leden die (wel eens een keer) een vrijwilligerstaak op zich willen nemen. Het gaat daarbij om éénmalige activiteiten (in tegenstelling tot structurele taken, zoals bestuur- of commissielidmaatschap), die op een bepaald moment nodig zijn. De app wordt door bestuur en commissies gevuld met oproepen voor specifieke activiteiten, waar de leden dan op kunnen reageren naar de genoemde contactpersoon (dus niet in de app zelf, dan wordt het aantal berichten veel te veel). Bestuur en commissies hebben binnenkort ook een bijeenkomst om de verschillende uit te besteden taken en activiteiten te verzamelen en helder te omschrijven, zodat het voor de vrijwilligers duidelijk is wat er gedaan moet worden. Er zijn al heel veel mensen gebeld om deel te nemen in de app, maar als dat bij jou nog niet gebeurd is en je wilt je hier toch voor aanmelden, neem dan even contact op met een van de bestuursleden.

Scheidsrechters in het nieuwe seizoen 2023 – 2024

We zijn weer wedstrijden aan het spelen: maandag 18 september is al de eerste wedstrijd van het seizoen gespeeld. Deze keer was het de beurt aan MB2, met Jaap Kamminga als scheidsrechter. En op dinsdag 19 september speelde het team mix-recreanten 1 hun eerste thuiswedstrijd. Voor de meeste andere teams is de competitie ook alweer begonnen. De volgende (scheidsrechter-) zaken zijn voor dit seizoen belangrijk:

 1. Nieuw spelregels
  Er zijn eigenlijk geen belangrijke nieuwe spelregels waar teams en scheidsrechters rekening mee moeten houden. De belangrijkste aanvulling is, dat spelers ook geen smartwatches (net als horloges en sieraden) mogen dragen tijdens de wedstrijd.
 2. Week van de scheidsrechter
  Zoals gebruikelijk is er in het begin van het seizoen de “week van de scheidsrechter”, waarbij de scheidsrechters van alle wedstrijden in het zonnetje worden gezet. Dit seizoen is dat van 30 september tot en met 8 oktober.
  Het bestuur roept alle teams op om voor of na jullie wedstrijd de scheidsrechter een klein aandenken te geven als blijk van waardering. Een extra blijk van waardering, naast natuurlijk het woordelijke bedankje ‘Scheids, bedankt voor het fluiten!’. Want het zijn en blijven mensen die als vrijwilliger op de bok zitten, en die zich zeer gewaardeerd zullen voelen met jullie speciale aandacht hiervoor. Het bestuur geeft in die week de scheidsrechters ook een klein aandenken.
 3. Jubilaris: Dick van Slooten
  Op vrijdag 15 september heeft de Nevobo de gouden officialspeld uitgereikt aan ‘onze’ Dick van Slooten. Dit omdat hij al 40 jaar scheidsrechter is en nog steeds voor de vereniging in de regio fluit.
  Dick: gefeliciteerd, en ik hoop dat je nog vele jaren op de bok zal blijven zitten! Enkele andere scheidsrechters van Engeltherm WSV hebben ook een speld ontvangen, maar dan voor hun 25 jarig jubileum als scheidsrechter. Daarover later meer……
 4. Schema voor tellen en fluiten
  Het nieuwe schema voor fluiten en tellen van thuiswedstrijden tot en met december is klaar en wordt zo spoedig mogelijk via de app gestuurd naar de scheidsrechters, aanvoerders en trainers.
  Er is zoals andere jaren een zo eerlijk mogelijke verdeling gemaakt per team van deze taken. Voor teams die relatief weinig scheidsrechters hebben wordt dringend geadviseerd om spelers de digitale toets te doen via VolleybalMasterz.nl. En als je bij een wedstrijd als scheidsrechter begeleiding wilt, geef dat dan even door aan mij. Een ervaren scheidsrechter komt je dan helpen met ‘wat zijn ook alweer belangrijke dingen waar ik op moet letten’ en voor het geven van tips tijdens en na de wedstrijd.
Dick ontvangst de gouden bondsspeld
Een van de jongste scheidsrechters in het nieuwe scheidsrechtersvest

En tot slot kunnen we nog melden dat er voor de scheidsrechters ook nieuwe vesten klaar liggen, die bij het fluiten gebruikt kunnen worden. Succes en vooral veel plezier met het spelen en fluiten!

Klaas van der Wielen, Scheidsrechterscoördinator Engeltherm WSV Volleybal.

Agenda

1 oktober           Eerste Sportspeeltuin van het seizoen 2023 – 2024 (daarna weer tweewekelijks)

7 oktober           Eerste grote thuisdag van Engeltherm WSV Volleybal in De Kei

15 oktober         Sportspeeltuin

27 oktober         Algemene Leden Vergadering Engeltherm WSV Volleybal in De Kei

29 oktober Sportspeeltuin

Met vriendelijke groet, Bestuur WSV Volleybal