Engeltherm WSV – Nieuwsbrief 4 november 2023

In deze nieuwsbrief weer het actuele nieuws van de vereniging. Naast alle trainingen en wedstrijden zijn we ook actief met allerlei andere zaken, die het verenigingsleven zo mooi maken.

OPSLAG

Eén van de zaken die in het nieuwe ambitieplan van Engeltherm WSV Volleybal genoemd wordt heeft alles te maken met de cultuur die wij op onze vereniging hebben en graag willen houden. Onder de titel OPSLAG hebben we een aantal spelregels met elkaar opgesteld, waar we de komende nieuwsbrieven ook aandacht aan willen besteden. OPSLAG staat voor Open en transparant, Positief en optimistisch, Samenwerken en samen spelen, Lachen en plezier hebben, Actief zijn en meedoen, Gezelligheid en samen beleven. Vandaag de letters A en G.

Actief zijn en meedoen is een plicht die voor alle leden geldt. Ieder draagt op eigen wijze en naar eigen vermogen bij aan het voortbestaan van de vereniging. We kunnen niet alleen maar consumeren en zullen ons (naast het betalen van een contributie) actief opstellen om er samen wat van te maken.

Gezelligheid en samen beleven is eigenlijk een samenvatting van alle voorgaande punten. Dat is waar we het voor doen en er is meer dan genoeg ruimte om dat beleven en op ieders eigen wijze vorm te geven, met de nadruk op samen. Volleybal is per slot van rekening een teamsport.

RABO ClubSupport

Ook dit jaar heeft WSV Volleybal weer meegedaan met de RABO ClubSupport actie. Als lid van de Rabobank konden we stemmen op onze club en dat is ook flink vaak gedaan. Ondertussen zijn de uitslagen bekend gemaakt en op zaterdag 7 oktober is de cheque aan onze vereniging uitgereikt. Eén van de medewerkers van de RABO bank kwam de cheque zelfs bij ons afleveren in de Kei. De actie levert onze club weer een mooi bedrag van € 319,11 op. Dank voor jullie inspanningen.

Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 27 oktober is in De Kei weer de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. De belangstelling was weer groter dan de vorige keer, bijna twintig leden waren aanwezig om hun invloed uit te oefenen op het beleid van de vereniging. Het bestuur is verheugd met deze deelname en vooral met de inbreng van de leden. Een aantal waardevolle tips wordt door het bestuur overgenomen en verder uitgewerkt. Het bestuur heeft verantwoording afgelegd over de financiële verenigingszaken, welke door de aanwezige leden goedgekeurd zijn. Ook heeft het bestuur een nieuw ambitieplan geschreven voor de jaren 2023 tot en met 2025, wat binnenkort op de website verschijnt, zodat ieder zich daarvan op de hoogte kan stellen. Alle commissies hebben het afgelopen seizoen toegelicht, hun ervaringen gedeeld en de plannen voor de toekomst duidelijk gemaakt. Ten slotte is onze aftredende penningmeester herkozen om ons ook de komende drie jaren te verzekeren van een goede financiële huishouding.

Nieuwe actie-ideeën gevraagd, denk met ons mee …

De actiecommissie organiseert in de 1e helft van het seizoen al de Grote Club Actie en de speculaasactie. Met de opbrengst van deze acties kunnen wij als vereniging activiteiten naast de trainingen en wedstrijden organiseren. In het voorjaar gaan wij weer een nieuwe actie organiseren. Ideeën voor deze actie – of natuurlijk acties voor andere momenten, niets is tenslotte te gek – zijn van harte welkom in onze nieuwe digitale ideeënbus! Stuur jullie ideeën op naar actiecommissie@wsvvolleybal.nl

Speculaasactie Engeltherm WSV Volleybal

De speculaasactie is al even aan de gang. Er kan nog tot en met vrijdag 10 november besteld worden via deze link https://www.wsvvolleybal.nl/speculaas-actie/. Dus wil jij graag nog wat bestellen en de club steunen, doe dat dan, nu het nog kan! Het assortiment is zo breed, dat er voor ieder wat lekkers is. Je kunt kiezen uit: gevulde speculaas, schwarzwalder koeken, speculaasbrokken, bakkerskruidnootjes en speculaaskoekjescake.

De bestellingen kunnen bij sporthal De Kei worden afgehaald op de volgende data:

25 november    Ophalen bestellingen Speculaasactie (15.30 – 17.00 uur),

28 november    Ophalen bestellingen Speculaasactie (18.30 – 20.00 uur).

App voor vrijwilligers is live

Er is nu een app voor WSV leden die (wel eens een keer) een vrijwilligerstaak op zich willen nemen. Het gaat daarbij om éénmalige activiteiten (in tegenstelling tot structurele taken, zoals bestuur- of commissielidmaatschap), die op een bepaald moment nodig zijn. De app wordt door bestuur en commissies gevuld met oproepen voor specifieke activiteiten, waar de leden dan op kunnen reageren naar de genoemde contactpersoon (dus niet in de app zelf, dan wordt het aantal berichten veel te veel). Er zijn al heel veel mensen gebeld om deel te nemen in de app en binnenkort worden ook andere leden van WSV hiervoor benaderd. De eerste resultaten zijn met de app al geleverd: de eerste twee uitgezette vragen leverden binnen de kortste keren resultaat en de klussen zijn inmiddels geklaard!

Statiegeldcontainers in de kantine van De Kei

In de kantine van De Kei staat sinds de zomervakantie een container voor statiegeldflesjes en -blikjes. De resultaten zijn tot nu toe prima, er zijn al heel wat volle zakken opgehaald, wat een mooi bedrag voor de vereniging oplevert. Maar wat niet iedereen weet: er mogen ook grote kunststof limonadeflessen in, als daar statiegeld op zit. Je kunt deze dus ook bij ons kwijt als je geen zin hebt om naar de supermarkt te lopen (want naar De Kei moet je toch 😊) en het levert ons weer wat extra’s op.

Fotografen actief bij WSV

Zoals jullie vast wel gemerkt hebben zijn er de afgelopen weken fotograven aan het werk geweest bij WSV. We willen daarmee natuurlijk weer de teamfoto’s op de website gaan plaatsen, maar daarnaast hopen we een mooie verzameling actiefoto’s te krijgen die we voor allerlei promotiedoeleinden kunnen gebruiken. Voor de website bijvoorbeeld, maar ook voor deze nieuwsbrief en voor ons social media team. De fotografen zullen nog wel vaker langs gaan komen, dus zorg dat je haar altijd goed zit …

Agenda

10 november    Uiterste online besteldatum Speculaasactie

12 november    Sportspeeltuin

25 november    Ophalen bestellingen Speculaasactie (15.30 – 17.00 uur)

26 november    Sportspeeltuin

28 november    Ophalen bestellingen Speculaasactie (18.30 – 20.00 uur)