Innovatiemakelaars.nl WSV – Nieuwsbrief 1 september 2021

Het seizoen is weer begonnen en we hopen dat we het dit jaar inclusief competitie helemaal ‘normaal’ kunnen volmaken. Nieuwe teams, andere dagen en tijden en soms ook andere trainers, kortom een nieuw seizoen. Met op 18 september ook alweer onze eerste eigen thuiscompetitiedag. Komt dat zien ….

Nieuws van de Technische Commissie

Al voor de vakantie zijn we weer van start gegaan met de nieuwe teamindeling, dus daar is iedereen onderhand wel aan gewend. Wel zijn er nog enige kleine wijzigingen in de zaalindeling. De meest actuele versie daarvan vind je hier op onze website.

Ook bij de CMV enige veranderingen: trainer en coördinator Kim Wolswijk is namelijk naar een andere vereniging vertrokken. Zij blijft nog wel aan de vereniging verbonden met betrekking tot de werving van nieuwe jeugdleden en het opleiden van trainers, maar is niet meer structureel bij de CMV trainingen aanwezig. We bedanken haar uiteraard voor haar inzet en zijn tegelijkertijd op zoek naar een professionele vervanger. In de tussentijd zorgen we uiteraard dat er voldoende trainers zijn bij de CMV trainingen en dat deze ook op de juiste wijze worden ondersteund.

We zijn zeer verheugd met de komst van een nieuwe scheidsrechter-coördinator. Klaas van de Wielen gaat deze taak op zich nemen en zal zich binnenkort aan de scheidsrechters binnen de vereniging gaan voorstellen. Voorlopig wordt hij nog ondersteund (met dank aan Kjell Wismans) bij het opstellen van het ‘fluitrooster’ voor de komende tijd en we hebben er alle vertrouwen dat hij ons in het komende seizoen ‘op de bok’ gaat houden.

Algemene Ledenvergadering

Op 9 juli 2021 hebben we weer een  Algemene Ledenvergadering gehouden. Belangrijkste doel van deze ALV was om de leden de begroting voor het nieuwe seizoen te presenteren en te laten goedkeuren. In de toelichting die daarbij gegeven werd, ging het bestuur ook in op de uitzonderlijke situatie van het afgelopen jaar. De toelichting was gelukkig zo duidelijk dat de aanwezige leden de begroting voor het nieuwe seizoen ook hebben goedgekeurd. Naast dit belangrijke financiële punt kwamen drie andere onderwerpen aan bod, speerpunten van de vereniging voor het komende seizoen. Ten eerste vrijwilligers, ook altijd een onderwerp in deze nieuwsbrief, omdat we altijd weer op zoek zijn. Maar er is iets merkwaardigs mee aan de hand: alle trainers van de seniorenteams zijn mannen. De helft van de jeugdtrainers zijn mannen. Met de bestuurswisseling van oktober aanstaande blijven er in het bestuur alleen nog maar mannen over. In de verschillende commissies is de verhouding ongeveer 50-50. En dat allemaal bij een vereniging die voor 75 % uit vrouwen bestaat … Wij vinden dat de dames dat niet op zich mogen laten zitten, dus meld je aan, we hebben genoeg te doen en vele handen maken licht werk.

Ten tweede willen we vanaf september starten met een ‘campagne’ om nieuwe leden te werven, variërend van CMV tot en met de senioren. Het voortbestaan van de club is daarmee gediend en wij denken dat er meer leden te vinden moeten zijn in ons verzorgingsgebied, Zutphen en omstreken. Hoe we dat precies vorm gaan geven, willen we eerst verder uitwerken, maar dat we daar weer veel verschillende vrijwilligers voor nodig hebben, staat als een paal boven water.

Ten derde willen we speciale aandacht vragen voor en geven aan de complete herenlijn. We zijn trots op het feit dat we meerdere jongensteams hebben, die we heel graag ook willen houden en zoveel mogelijk willen bieden. En uiteraard zou het ook fantastisch zijn om weer een tweede heren seniorenteam te hebben, dus daarvoor extra aandacht in de werving van nieuwe leden.

Wedstrijdkleding

Zoals het er nu naar uitziet gaan we op zaterdag 18 september weer met de competities van start met onze eerste wedstrijd- en thuisdag. Daarvoor hebben we dan weer wedstrijdkleding nodig, dus wil iedereen met zijn of haar team checken of iemand de wedstrijdkleding en de pasjes heeft?
Omdat vorig jaar wat bijzonder was, vragen we wat eigen initiatief van de teams om te zorgen dat de juiste kleding en pasjes bij het juiste team terecht komt. Bij problemen graag eerst overleggen met je trainer en anders contact opnemen met Ellen (e.brummelman@gmail.com of 0643432123). Voor MA2 komt er een tas hun kant op. De tas van MC3 moet nog ingeleverd worden bij Ellen. Zij is in de Kei aanwezig bij de training van D2 op dinsdag 19.00-20.30.

Toch nog een corona update!

De wereld lijkt gelukkig steeds weer normaler te worden, maar desondanks zijn er nog veel corona-maatregelen van kracht. Dat geldt natuurlijk ook voor ons als we weer gaan sporten, voor ouders en verzorgers die hun kinderen komen brengen en halen bij trainingen en wedstrijden en voor publiek bij onze thuiscompetitiedagen. Daarom nog even alle geldende regels op een rijtje. Basisregels voor iedereen: 

 • Was vaak en goed je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht. 

Specifiek voor binnensporten geldt nog een aantal voorwaarden: 

 • Sportlocaties mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken. 
 • Gezondheidscheck en bezoekers vragen zich te registreren is verplicht. 
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. 
 • Amateurwedstrijden zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs. Jongeren tot en met 17 jaar mochten dit al en dit geldt nu ook voor alle personen vanaf 18 jaar.  
 • Er mag publiek aanwezig zijn bij amateurwedstrijden. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Een vaste plaats is verplicht.

Voor de sportkantine van de Kei gelden de algemene regels voor de horeca:

 • Een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • De sportkantine is verplicht om bezoekers te vragen zich te registreren en vooraf een gezondheidscheck te doen.
 • In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten.   
 • Entertainment is niet toegestaan. Optredens en beeldschermen zijn niet toegestaan, en er mag geen harde muziek gedraaid worden.
 • Horecagelegenheden hebben beperkte openingstijden. Zij mogen open van 06:00 tot 00:00 uur.
 • Volg de aanwijzingen van de horeca medewerkers op.

Al met al dus nog wel het een en ander waar we ons aan moeten gaan houden, maar niets staat ons meer in de weg om er samen weer een heel mooi, echt en goed gevuld volleybalseizoen van te maken. Veel plezier!