Innovatiemakelaars.nl WSV – Nieuwsbrief 18 november 2021

Na de vorige nieuwsbrief met een uitgebreide update over de nieuwste corona maatregelen zijn we al weer door de feiten ingehaald. Naast de regels die sinds de vorige nieuwsbrief van kracht zijn en blijven zijn er in ieder geval voor de komende drie weken weer extra beperkingen bij gekomen. Voor onze vereniging betekent dat puntsgewijs het volgende:

  • De kantine van de sporthal zal doordeweeks gesloten blijven; op zaterdagse thuisspeeldagen zal deze wel geopend zijn, maar uiterlijk tot 20.00 uur;
  • Er mag geen publiek meer aanwezig zijn bij wedstrijden (en trainingen);
  • Het checken van het corona toegangsbewijs (CTB) en ID voor mensen van 18 jaar en ouder blijft van kracht voor de gehele sporthal.

Daarnaast hanteren wij bij wedstrijden de richtlijnen, zoals die door de Nevobo worden weergegeven. Dit houdt in dat er maar een beperkt aantal mensen toegang krijgen tot de sporthal, namelijk sporters van het team, de trainer/coach en hooguit één begeleider. Zij hoeven geen CTB check te laten zien, behalve als zij ook van de kantine gebruik willen maken. Verder zijn alleen de noodzakelijke rij-ouders welkom in de kantine of op de tribune. Zij moeten daarbij wel hun CTB en ID laten checken en 1,5 meter afstand bewaren.

We hopen dat we op deze wijze kunnen bijdragen aan het terugdringen van corona en vragen daarbij nogmaals nadrukkelijk aan iedereen die betrokken is bij de club om hierin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Dringende oproep vrijwilligers

In de vorige nieuwsbrief hebben we met betrekking tot de corona maatregelen al een oproep gedaan voor vrijwilligers om bij onze thuisspeeldagen de CTB’s en ID’s te checken. Dit is een verplichting die we nu eenmaal hebben, ook nu er zonder publiek gespeeld wordt. Tot nu toe hebben we op deze oproep twee positieve reacties ontvangen, maar dat is te weinig om een volle dag bezetting mee te realiseren.

Als we onvoldoende mensen bereid weten te vinden voelt het bestuur zich genoodzaakt hier een verplichting voor alle leden (en eventueel ouders) van te maken en in het uiterste geval moeten we zelfs wedstrijden of speeldagen gaan verplaatsen. Maar dat doen we uiteraard liever niet, dus bij deze nogmaals een dringende oproep: help mee om op een thuisspeeldag een blokje van twee uur onze vereniging bij de entree te vertegenwoordigen om iedereen welkom te heten en de checks uit te voeren. Meld je aan bij één van de bestuursleden of via bestuur@wsvvolleybal.nl.

Algemene Leden Vergadering

Op vrijdag 5 november 2021 is een Algemene Leden Vergadering gehouden. Op de agenda onder andere de financiële verantwoording over het seizoen 2020 – 2021, verkiezing bestuursleden, verslagen van de verschillende commissies en een vooruitblik naar het komende jaar. En natuurlijk de verkiezing van de beste teamfoto. De vergadering is in goede orde verlopen in de Kei (toen dat nog ’s avonds mogelijk was). De financiële verantwoording is op advies van de Kascontrolecommissie door de leden goedgekeurd en we zijn blij met de verkiezing van drie nieuwe bestuursleden en een nieuwe ‘stagiair’, die ons gaat ondersteunen. Vandaag stelt Harrie Drost zich al voor (zie verder) en in de volgende nieuwsbrieven volgen nog Monique Hulst, Koen Tijmans en Rosan Klein Wolterink.

RABO ClubSupport

Ook dit jaar heeft WSV Volleybal weer meegedaan met de RABO ClubSupport actie. Als lid van de Rabobank konden we stemmen op onze club en dat is ook flink vaak gedaan. Ondertussen zijn de uitslagen bekend gemaakt en zijn de cheques aan de verenigingen uitgereikt. Eén van de medewerkers van de RABO bank kwam de cheque zelfs bij ons afleveren in de Kei. De actie levert onze club weer een mooi bedrag van € 266,72 op. Dank voor jullie inspanningen.

Speculaasactie

Afgelopen weken is er door de WSV leden met veel inzet speculaas verkocht voor onze Speculaasactie. Er is dit jaar voor een mooi bedrag van € 3.204,50 aan speculaas besteld! Wat een mooie financiële bijdrage is voor onze clubkas. Alle bestellingen zijn binnen en ondertussen is het speculaas besteld bij de bakkers.

Door de strenger geworden corona maatregelen, kunnen de bestellingen dit jaar (net als vorig jaar), alleen via de zijdeur in de Kei worden uitgeleverd.

Volg de aanwijzing bij de Kei. Het ophalen van de bestellingen kan op:

  • Maandagavond 22 november tussen 19:00 – 20:30 uur
  • Dinsdagavond 23 november tussen 18:00 – 20:30 uur

Om het ophalen van de bestellingen in goede banen te leiden gelden

onderstaande regels:

  • Kom zoveel mogelijk alleen je bestelling ophalen.
  • Dringend advies om een mondkapje te dragen.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Iedereen met corona-gerelateerde klachten blijft thuis.

Tenslotte iedereen bedankt die een bijdrage heeft geleverd aan het succes van onze Speculaasactie. Degenen die het meest verkocht hebben worden de komende week benaderd met een leuke attentie. Geniet ervan!

Voor vragen kun je een mailtje sturen naar: evenementencommissie@wsvvolleybal.nl

Dank en groet, Evenementencommissie

Grote Clubactie

Ook dit jaar is de Grote Clubactie weer gehouden en hebben CMV- en jeugdteams zich ingezet om zoveel mogelijk loten te verkopen. Zij hebben samen weer een enorme prestatie geleverd, want naar nu net bekend is gemaakt heeft deze actie voor WSV € 979,20 opgeleverd, waar we weer heel veel mooie dingen mee kunnen organiseren. Dank aan allen die zich hier voor hebben ingezet, niet in het minst ook de organisatoren die het allemaal mogelijk hebben gemaakt.

Winnaars teamfoto competitie

In oktober heeft het bestuur alle teams uitgedaagd om een zo leuk, creatief, ludiek mogelijke teamfoto te maken. Na jaren van ‘standaard’ teamfoto’s werd het tijd om wat anders uit te proberen. En met succes, want veel teams hebben zich ingespannen om er wat moois van te maken. Onze deskundige en onafhankelijke jury – dank aan Heidi en Kjell van Optisport de Kei – hebben een zorgvuldige selectie gedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat er twee 1e prijswinnaars zijn. De gelukkige teams zijn CMV N5-2 en D2, die je hier ook op de foto’s ziet. Overigens worden binnenkort alle ingezonden foto’s ook geplaatst bij de teamoverzichten op onze website.

Oud papier vrijwilligers

De discussie met de gemeente Zutphen over het wel of niet door verenigingen ophalen van oud papier gaat maar door. Nog steeds is er geen definitief besluit genomen en wordt er gepraat over alternatieven. Maar de gemeente heeft wel toegezegd dat we in ieder geval tot half 2022 nog met de vrachtwagens mee mogen lopen om het papier te verzamelen en dus ook onze vergoeding daarvoor nog kunnen behouden. Wel is het noodzakelijk om daar de nodige vrijwilligers bij te hebben, want vele handen maken licht werk. Vooral op de vrijdag kunnen we nog wel wat handjes gebruiken, Dus heb je gelegenheid om de handen letterlijk uit de mouwen te steken, mail dan even met Henk Wunderink (h.wunderink@chello.nl), die je er alles over kan vertellen.

Even voorstellen

Als nieuw bestuurslid van Innovatiemakelaars.nl WSV moet ik me natuurlijk wel even goed voorstellen: Ik ben Harrie Drost, 49 jaar, en via mijn zoon, spelend in jongens B, ben ik nu zo’n 7 jaar verbonden aan de vereniging. Mijn eerste bezoeken aan WSV waren gericht op het volleybal van mijn zoon, maar langzamerhand ook het sociale gedeelte met de rest van de ouders, uitgebreid met bezoekjes aan wedstrijden van andere teams en zelfs het meemaken van andere activiteiten. Kort gezegd werd WSV steeds meer mijn vereniging. En nu ben ik toegetreden tot het bestuur om mee te denken over de dagelijkse gang van zaken, maar ook over de toekomst van WSV. Ik wil me sterk maken voor een gezellige vereniging waarin sportiviteit, maar ook het leveren van prestaties op elk niveau, de uitgangspunten moeten zijn. Heb je vragen? Stel ze gewoon aan mij. Omdat jullie misschien niet weten hoe ik eruit zie, heb ik een foto bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

Harrie Drost