Innovatiemakelaars.nl WSV – Nieuwsbrief 20 januari 2022

Eindelijk … we mogen weer volleyballen! We zijn zelfs alweer gestart. Meteen op de zaterdag na de laatste persconferentie waren er al weer teams aan het trainen en nu kunnen we heerlijk weer op onze eigen doordeweekse trainingstijden. Nu alleen nog afwachten wanneer de competitie weer gaat opstarten …

Zaalindeling en trainingstijden

In de noodgedwongen stille periode heeft de Technische Commissie niet stil gezeten. Er waren een aantal zaken die hun volle aandacht nodig hadden, zoals nieuwe trainers en een nieuwe zaalindeling. De betreffende teams (en ouders) zijn inmiddels al wel op de hoogte gebracht. Het betreft vooral wijzigingen bij de CMV jeugd, ook al omdat er teams naar een ander niveau zijn gegaan. De nieuwe zaalindeling met alle trainingstijden en trainers staat nu ook op onze website, zodat iedereen dat nog eens na kan zien.

Trainersopleidingen

Bij onze vereniging willen we natuurlijk naast plezier hebben ook goede trainingen krijgen. En de trainers willen natuurlijk ook plezier in hun werk hebben. Onderdeel daarvan is dat zij zich ook verder kunnen bekwamen in het trainersvak. Onze vereniging stelt trainers graag in de gelegenheid om deze ontwikkeling door te maken en daarom gaan er binnenkort een aantal trainersopleidingen van start. Voor de CMV trainers is dat de basisopleiding CV2 en voor jeugd- en seniorentrainers gaan we van start met de VT2 en VT3. We starten met de mensen die al hebben aangegeven hier aan mee te willen doen, maar ook voor mensen die de ambitie hebben om trainer te worden zijn er in overleg mogelijkheden om hier bij aan te sluiten. We verwachten deze opleidingen in februari – maart te kunnen starten, de startdatum is nu enkel nog afhankelijk van de precieze beschikbaarheid van de train-de-trainer.

Werving van nieuwe leden

Vanuit het bestuur wordt het komende jaar het initiatief genomen om meer te doen aan de werving van nieuwe leden. We willen een praktisch en goed uitvoerbaar plan maken om op alle fronten – dus CMV, jeugd, senioren, recreanten en specials – mensen enthousiast te maken voor het volleybalspel en onze vereniging. Het plan zal een combinatie van verschillende activiteiten laten zien, zoals werken aan onze naamsbekendheid door meer publiciteit, laten zien wat volleybal is op en bij scholen en vormen van open dagen bij onze vereniging. Hoe precies laten we natuurlijk weten, want daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. En eerst moeten uiteraard de omstandigheden in verband met corona er ook wel naar zijn. Wordt vervolgd!

Vacatures

Bij de Technische Commissie zijn twee vacatures voor leden die zich gaat bezighouden met de coördinatie van de CMV en van de recreanten activiteiten. Als het je wat lijkt om je binnen de TC in te zetten, neem dan eens met één van de TC leden contact op om uit te vinden wat dat precies inhoudt. Je kunt natuurlijk ook een mailtje sturen naar tc@wsvvolleybal.nl.

Enquête

In februari komt de jaarlijkse enquête voor alle leden weer in de mailbox. Ook dit jaar wordt deze weer digitaal uitgevoerd, zodat het gemakkelijk en snel is in te vullen. Denk alvast na over wat je de vereniging ter overdenking wilt meegeven, naast het beantwoorden van de gestelde vragen.