Innovatiemakelaars.nl WSV – Nieuwsbrief 4 juli 2021

Het begint al weer te wennen, volleyballen in de zaal. Eindelijk weer ons eigen spel spelen met ons eigen team. Dit seizoen net even wat langer dan normaal in de zaal en niet de overgang naar de beach, want daar hebben we al genoeg gezeten. In de vakantie kunnen we overigens natuurlijk nog steeds op de beach terecht.

Nieuws van de Technische Commissie

Zoals iedereen heeft kunnen zien is de nieuwe teamindeling bekend gemaakt. En zijn de eerste trainingen met de nieuwe teams ook al weer geweest. Zoals altijd heet ook deze voorlopig, omdat er richting het komende seizoen altijd nog wel een paar kleine wijzigingen mogelijk zijn.

In deze nog steeds wat rare tijden zien we toch dat er weer nieuwe leden bij ons op de stoep staan en dat verheugt ons natuurlijk. We kunnen op alle niveaus en leeftijden nog wel nieuwe leden gebruiken, alhoewel het inpassen soms wel een puzzeltje is. Het verheugt ons hierbij te kunnen melden dat er weer een nieuw damesteam wordt gestart, dames 5 gaat dit jaar ook competitie spelen.

Alle veranderingen in teams kunnen natuurlijk bij sommige leden en ouders best vragen opleveren. De Technische Commissie heeft daarom een spreekuur ingesteld op dinsdag 6 juli, 20.00 tot 21.00 uur en woensdag 7 juli, 19.30 tot 20.30 in de kantine van Sporthal de Kei. Iedereen met vragen en opmerkingen kan daar dan bij leden van de TC terecht.

Algemene Leden Vergadering

Op 9 juli 2021 wordt de eerste Algemene Leden Vergadering van dit jaar gehouden. Belangrijkste doel van die ALV is om de leden de begroting voor het nieuwe seizoen te presenteren en te laten goedkeuren. In de toelichting die daarbij gegeven wordt, gaat het bestuur ook in op de uitzonderlijke situatie van het afgelopen jaar. Leden kunnen zich nog steeds aanmelden, zoals ook op de uitnodiging staat aangegeven. De benodigde stukken zijn voorafgaand aan de vergadering in Sporthal de Kei in te zien.

Vacatures bestuur

In het najaar (dus nog niet bij de komende ALV) worden ook weer bestuursverkiezingen gehouden. We hebben dit jaar een aantal aftredende (en niet herkiesbare) bestuursleden, wat betekent dat we ook weer op zoek zijn naar nieuwe kandidaat bestuursleden. Bijzonder deze keer is dat alle vrouwelijke leden van het bestuur aftredend zijn. Een vereniging die voor het merendeel uit vrouwelijke leden bestaat, kan zich natuurlijk niet alleen maar door mannen laten besturen … dus bij deze een oproep aan allen die bereid zijn deze scheve situatie recht te trekken om zich als kandidaat aan te melden. Heb je interesse of misschien eerst nog wat vragen, laat het dan weten bij onze secretaris, secretaris@wsvvolleybal.nl   

Wedstrijdkleding

Zoals het er nu naar uitziet gaan we op zaterdag 18 september weer met de competities van start met onze eerste wedstrijd- en thuisdag. Daarvoor hebben we dan weer wedstrijdkleding nodig. Nu kunnen de kledingtassen nog even blijven waar ze zijn, maar het is wel goed dat de aanvoerders van de teams weten waar deze tassen zijn. Ruim voor de start van het seizoen 2021 – 2022 wordt via de aanvoerders afgestemd hoe we dat verder met de wedstrijdkleding per team gaan doen. Wordt vervolgd!

Eredivisie Beach in Zutphen

In het weekend van 19 en 20 juni werd in Zutphen op de beach de eerste van de nieuwe reeks eredivisietoernooien beach volleybal georganiseerd. Waar we normaal gesproken ook op de Groenmarkt een veld hebben liggen, was dat dit jaar nog niet mogelijk, maar ook op het Beach Center was het toernooi met 16 dames en 16 herenteams een groot succes.

Sanne Keizer en Madelein Meppelink in de finale in actie tegen de zussen Emi en Mexime van Driel

Mooi om de Nederlandse top – waaronder verschillende olympische Tokio-gangers – aan het werk te zien. Een prachtig toernooi dus met heel veel mooie wedstrijden. Beach Center Zutphen Warnsveld heeft weer laten zien wat het waard is door een prima organisatie neer te zetten, waarbij natuurlijk ook veel WSV vrijwilligers aan het werk zijn geweest!