Innovatiemakelaars.nl WSV – Nieuwsbrief 9 mei 2021

We hebben nog steeds geen zicht op het binnen sporten. Wanneer mogen we weer de zaal in, dat is nog een grote vraag. En daar hangt voor ons best veel van af, zeker in de voorbereiding naar het nieuwe seizoen. Want dan hopen we toch echt weer een enigszins normaal jaar te kunnen beleven. Ondanks dit gegeven is vooral de Technische Commissie al volop bezig met het volgende volleybaljaar.

Nieuws van de Technische Commissie

Trainingen

De trainingen in de huidige teamsamenstelling worden vooralsnog op de beach georganiseerd. Indien de coronamaatregelen het toelaten wil de TC, indien gewenst, het trainen in de zaal weer mogelijk maken tot de zomervakantie als voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daarbij geldt nog de restrictie dat er in de Kei eindexamens worden afgenomen. In het eerste tijdvak van de landelijke eindexamens (tot en met 1 juni) kunnen wij in ieder geval nog geen gebruik maken van de zaal. 

Teamindelingen seizoen 2021-2022

De Technische Commissie is momenteel de voorbereidingen aan het treffen voor de teamindeling voor komend seizoen. Dit is wat lastig omdat we momenteel uitsluitend op de beach kunnen trainen. De TC is van mening dat trainingen in de zaal een beter inzicht geven om tot een definitieve teamindeling te komen. Natuurlijk is de TC op de achtergrond al bezig, in overleg met trainers, om tot een indeling te komen. Wij streven ernaar om voor de zomervakantie een indeling te presenteren. 

Voor de selectie van Dames 1 en 3 geldt dat de TC in samenwerking met de trainers van Dames 1 en 3  een aantal selectie trainingen wil organiseren in de zaal. In het afgelopen (korte seizoen)  hebben de trainers in samenspraak met het technisch hart diverse trainingen en wedstrijden bekeken om tot keuzes te komen.  De (jeugd)speelsters die voor deze trainingen in aanmerking komen krijgen daar individueel bericht over. Afhankelijk van de mogelijkheden in de zaal, hopen wij daar eind mei/begin juni de desbetreffende spelers over te kunnen informeren. 

Trainers

Momenteel is de TC bezig om de trainers voor volgend jaar te koppelen aan diverse teams. In de praktijk blijkt dat we altijd trainers of assistent-trainers kunnen gebruiken.

Ook als je een keer wilt invallen als een trainer niet kan, laat van je horen! Wij komen graag met je in contact. Heb je interesse meld je dan bij de TC, tc@wsvvolleybal.nl

Enquete

Het is voor de TC heel fijn dat zo vele leden de enquête hebben ingevuld, hierdoor hebben wij houvast voor het nieuwe seizoen. Laten wij hopen dat er volgend seizoen weer alle mogelijkheid is om samen te volleyballen!  

Online bingo zeer geslaagd!

Op vrijdagavond 7 mei was het dan zover: de eerste online bingo van WSV. De Evenementen Commissie had er flink werk van gemaakt en ook voor elkaar gekregen dat het technisch perfect verliep. Alle deelnemers – het aantal weten we niet precies, maar het waren er veel – zaten om half acht klaar om via hun schermen mee te doen. Fantastisch om al die bekende en een paar onbekende volleybalgezichten weer eens te zien.

Koffie, bingokaarten en een prima livestream : de bingo van WSV

En natuurlijk waren de dames van D2 weer ruim vertegenwoordigd om een flinke bres in de prijzenkast te slaan. Dat lukte natuurlijk ook dit jaar weer: vrijwel alle alcoholische versnaperingen werden door hen verzameld voor hun eigen goede doel, een weekendje weg met het team. Alvast veel plezier gewenst! Hoogtepunt van de bingo was de fotoronde met ruim honderd foto’s die de Evenementen Commissie van Facebook had geleend om aan ons te laten zien. Een prachtige doorkijk door de historie van WSV met vele hoogtepunten. Met dank aan de organisatoren kunnen we zeggen dat het zeer geslaagd was en zeker voor herhaling vatbaar.

Restitutie contributie

In de nieuwsbrief van 9 maart hebben we het al aangekondigd, een besluit over de contributie van dit seizoen. Het bestuur heeft een aantal zaken besloten. Ten eerste hebben we van de Nevobo een deel van onze afdrachten terug ontvangen en dat willen wij ook aan jullie terug geven. Binnenkort gaat iedereen de helft van de gefactureerde bondscontributie op zijn of haar rekening terug krijgen. De achterliggende berekeningen laten we hier maar achterwege, maar onze penningmeester is zeer zorgvuldig geweest, dus ieder krijgt waar hij of zij recht op heeft. Ten tweede heeft het bestuur ook besloten om het laatste deel van de contributie van seizoen 2020 – 2021 NIET te innen. Ondanks dat er nu weer door vrijwel iedereen getraind wordt op de beach, vinden we dat we toch nog niet voldoende kunnen bieden om contributie te rechtvaardigen. We starten de contributie dan ook pas weer op aan het begin van het volgende seizoen, als alles hopelijk weer ‘normaal’ verloopt in september 2021.

Roefeldag 2021

De sport-roefeldag in Zutphen is gepland op zondag 16 mei 2021. Tijdens deze dag komen groepjes van 4 kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool met een volwassen begeleider 60 minuten roefelen en gaan dan verder naar hun volgende roefelplaats. Ook WSV Volleybal doet mee met de roefeldag en we doen dat samen met het Beach Center Zutphen Warnsveld. In mei is het weer prima om buiten aan het volleybal te snuffelen. We hopen uiteraard dat er heel veel groepjes kinderen met onze sport kennis willen maken. We zijn er van overtuigd dat we deze basisschool kinderen op z’n minst een heel mooie ochtend of middag mee kunnen bieden.

Vacature secretaris in het bestuur

Er zijn in deze rubriek al verschillende vacatures langsgekomen en het verheugd ons dat daar ook respons op komt. Deze keer een heel specifieke vacature, namelijk die voor secretaris in het bestuur. Onze huidige secretaris Jiska treedt bij de volgende Algemene Leden Vergadering namelijk af en is niet herkiesbaar. Als secretaris ben je naast lid van het bestuur ook verantwoordelijk voor een aantal (administratieve) zaken, zoals mail en post voor de vereniging. Daarnaast vergadert het bestuur circa 10 x per jaar, waar je natuurlijk bij aanwezig bent en notulen van bijhoudt. Iedereen van jong tot oud is welkom om zich hiervoor aan te melden, maar als je eerst wat meer over de inhoud wilt weten, meld je dan even bij Jiska (secretaris@wsvvolleybal.nl), zij kan je er veel meer over vertellen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Innovatiemakelaars.nl WSV Volleybal