Innovatiemakelaars.nl WSV Volleybal – Nieuwsbrief 18 juni 2020

Beste leden van Innovatiemakelaars.nl WSV Volleybal en ouders/verzorgers,


Kunnen we binnenkort weer de zaal in?
In verschillende publicaties – zowel officieel als onofficieel – wordt aangegeven dat we mogelijk per 1 juli weer in de zaal mogen sporten. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, zelfs al valt dat in de vakantieperiode. Maar nog geheel onduidelijk is wat de voorwaarden zullen zijn, die daarbij gehanteerd gaan worden. Wij zijn daar natuurlijk heel nieuwsgierig naar.
Ter voorbereiding op deze mogelijke opening zijn we al in overleg met de verschillende betrokken partijen, zoals de gemeente en Optisport / De Kei. We willen namelijk graag, maar alleen als het goed is afgestemd en als het ook uitvoerbaar is. Daarnaast is het natuurlijk wel van belang te peilen of er in de vakantieperiode voldoende belangstelling is om in de zaal van start te gaan. Binnenkort wordt daar een bericht over rondgestuurd via de verschillende apps die we tot onze beschikking hebben. En natuurlijk gaan we dan aan de slag om het voor de teams die dat willen ook mogelijk te maken.


Jeugdkamp van WSV niet in 2020, maar wel weer in 2021
Door de corona uitbraak en de daar uit voorvloeiende maatregelen is de jeugdkampleiding genoodzaakt geweest om te gaan nadenken over het wel of niet door laten gaan of verplaatsen van het WSV jeugdkamp in 2020. Het bestuur heeft daarom samen met de jeugdkampleiding en na uitgebreid overleg met de kamplocatie – De Langenberg in Rijssen – besloten dat het jeugdkamp van WSV dit jaar niet doorgaat. Er is simpelweg te veel onzekerheid over de voorwaarden die in verband met COVID-19 nog steeds van kracht zijn en de mogelijkheden die door De Langenberg geboden kunnen worden om daar aan te voldoen. Er is een kans dat die voorwaarden per 1 juli weer verder verruimd worden, maar de voorbereidingstijd, vooral met de noodzakelijke aanpassingen is dan te kort om er op verantwoorde wijze invulling aan te geven. Daarnaast kon ook geen goed alternatief worden gevonden voor een latere datum in 2020.
Natuurlijk vinden we het heel vervelend om zoveel mensen teleur te moeten stellen, maar ook in dit geval geldt dat de gezondheid voorop staat en we geen risico’s willen nemen. Inmiddels hebben we de reservering voor het volgende kamp al wel geregeld, 2 tot en met 4 juli 2021. Daarnaast wordt door de evenementencommissie en de jeugdkampleiding gekeken of in september toch nog iets anders, maar dan één dag, georganiseerd kan worden. Zodra daar meer over bekend wordt, laten we dat natuurlijk in één van de volgende nieuwsbrieven weer weten.

Tot slot

We zijn (bijna) allemaal weer lekker aan het buiten sporten en houden ons prima aan de regels op de beachvelden. Dat is natuurlijk mede te danken aan de corona-coördinatoren, die ons nauwlettend in de gaten houden en ons de nodige aanwijzingen geven. Dank aan degenen die zich daar voor in willen spannen. En om het ook zo voort te laten gaan hebben we nog steeds behoefte aan mensen die zich daar voor in willen spannen, zie hieronder.

BELANGRIJK: Oproep Corona-coördinatoren

Op de beachvelden mogen wij, binnen de gestelde maatregelen, allemaal volleyballen. Een van de voorwaarden is dat er Corona-coördinatoren aanwezig moeten zijn die de naleving van het protocol moeten waarborgen. Hierbij vragen wij jullie hulp (leden, ouders van leden). Er zijn dagelijks coördinatoren nodig, aan het begin (richttijd van 17.00-19.30) en later op de avond (richttijd van 19.30-22.00). We hebben het schema bijna rond, maar we hebben nog een paar blokken in te vullen. Wil en kan jij ons helpen? Stuur een e-mail naar jeugd@wsvvolleybal.nl met daarop de dag(en) en tijd waarop je beschikbaar bent. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat volleyballen ook mogelijk blijft op de beachvelden!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Innovatiemakelaars.nl WSV Volleybal