Innovatiemakelaars.nl WSV Volleybal – Nieuwsbrief 23 mei 2020

Beste leden van Innovatiemakelaars.nl WSV Volleybal en ouders/verzorgers,
Er is weer getraind!

Afgelopen dinsdag zijn we begonnen met de trainingen van onze mini’s. Met een prima opkomst en zichtbaar veel plezier werden de eerste volleybaloefeningen weer opgepakt. En nu willen we verder en heeft de TC keihard gewerkt aan schema waarbij ALLE teams van WSV komende week ook in het zand aan de slag kunnen (complimenten!). We spreken daarbij ook de dank uit voor de prima
samenwerking met het Beach Center en met KVZ, die dit samen met ons allemaal weer mogelijk maken.

We gaan weer trainen, maar nu allemaal!
Bij deze nieuwsbrief tref je een aantal bijlagen aan, namelijk een voorlopige teamindeling, een beachveld-indeling met je trainingstijden, een routekaart naar de beach (met de verschillende ‘corona’-routes en waar je je fiets en auto neer mag zetten) en een overzicht van de verschillende omgangsregels die horen bij het corona-protocol, waar we ons aan moeten houden. Hiermee kom je
precies te weten hoe en wanneer je weer op de beach mag trainen en ook in welke groep of team je dat doet. Let op: dit is nog niet de definitieve teamsamenstelling voor de competitie van het komende seizoen, maar wel de indeling die we de komende tijd gebruiken op de beach.

In plaats van de gebruikelijke drie velden zijn er nu vier gemaakt. Door de beperkingen waar we mee te maken hebben, wordt het daarmee mogelijk om in ieder tijdsblok twee teams te laten trainen.
Deze tijdsblokken duren een uur en dan moet je het veld weer verlaten, zodat alle teams ook aan de beurt kunnen komen.

BELANGRIJK: Oproep Corona-coördinatoren
Op de beachvelden mogen wij, binnen de gestelde maatregelen, gaan volleyballen. Een van de voorwaarden is dat er Corona-coördinatoren aanwezig moeten zijn die de naleving van het protocol moeten waarborgen. Hierbij vragen wij jullie hulp (leden, ouders van leden). Er zijn dagelijks coördinatoren nodig, aan het begin (richttijd van 17.00-19.30) en later op de avond
(richttijd van 19.30-22.00). Wil en kan jij ons helpen? Stuur een e-mail naar jeugd@wsvvolleybal.nl met daarop de dag(en) en tijd waarop je beschikbaar bent. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat volleyballen weer mogelijk is!

Nogmaals de regels
De afgelopen weken hebben we achter de schermen hard gewerkt om alles volgens de RIVM en Nevobo protocollen in te richten. Op het terrein volgen we de regels die Korfbalvereniging KVZ reeds heeft afgestemd met de gemeente. Zo is er nagedacht over het parkeren, de looproutes op de accommodatie, hygiëne maatregelen en nog veel meer. Een behoorlijke klus, dank daarvoor aan het
Beach Center en KVZ.

Lees vooraf in het WSV Corona protocol de regels waar iedereen zich op en rondom de accommodatie aan moet houden. Je ontvangt dit protocol straks samen met de uitnodiging en het schema, dus kom goed voorbereid naar de training: zorg dat je weet wat je wel en niet mag doen op het veld.

Samen sterk
Het allerbelangrijkste uitgangspunt bij het starten van de trainingen is dat we er samen voor zorgen dat alles veilig verloopt. Houd afstand, volg de instructies van de corona coördinatoren en verkeersregelaars, spreek elkaar aan als iemand toch even een regel vergeet. Alleen dan kunnen we weer samen veilig sporten. En: ben jij verkouden/ hoesten/koortsig of is er iemand thuis die dat
heeft dan blijf je natuurlijk thuis! Dan kan je niet mee trainen.

De accommodatie
Kantine, toiletten en kleedkamers zijn gesloten. Je moet je thuis omkleden en douchen. Op de Beach is er gelegenheid om je sokken en schoenen te stallen (of je komt op slippers) Neem je eigen drinken (geen glas) mee! Er kan alleen in geval van hoge nood gebruik gemaakt worden van de toiletten bij de kleedkamers, dus ga voor de training thuis nog naar het toilet.

Gebruik materialen
Alleen trainers en corona coördinatoren mogen in de materialencontainer komen. Na iedere training worden de palen, onderkant netten en ballen schoongemaakt. Er staan desinfecterende middelen en vuilniszakken bij ieder veld.

Voor ouders
Er kan niet gekeken worden naar de trainingen. Behalve jeugd, trainers en de corona coördinatoren en verkeersregelaars wordt er niemand toegelaten op de accommodatie. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training.

Kom je met de auto?
Volg de route zoals aangegeven en volg ter plekke de aanwijzingen van de verkeersregelaar. In de bijlage staat de exacte route die aangehouden moet worden.

Kom je alleen je kind brengen: laat je kind uitstappen en rij dan verder. Je kind wordt direct opgevangen door de verkeersregelaar of de trainer staat voor ze klaar. Je kind wordt na afloop van de training weer naar de parkeerplaats teruggebracht. Blijf in de auto wachten op je kind. Bij het halen en brengen moet er altijd één lege parkeerplaats zitten tussen geparkeerde auto’s.

Kom je op de fiets?
Volg de aangegeven routes en volg de aanwijzingen van de corona coördinator. In afwijking tot wat in de vorige nieuwsbrief is verteld mag je je fiets parkeren bij de ingang van het beachcomplex (maar wel buiten het hek natuurlijk) in de fietsenrekken die daar staan. Denk bij het binnenkomen en verlaten van het terrein ook aan de 1,5 meter afstand houden.

Tot slot
Houd je echt goed aan de regels. Als wij ons niet aan de richtlijnen houden, worden de maatregelen weer aangescherpt en riskeren we forse boetes. Heb je nog vragen over deze nieuwe situatie? Vraag het jouw coördinator. We helpen je graag. Tot snel op het beachveld.

Onze nieuwe website
Aanstaande maandag is het eindelijk zover: onze nieuwe website gaat dan live! We zijn uiteraard heel benieuwd wat jullie er van vinden. Dus schroom ook niet om ons dat te laten weten. Er staan natuurlijk heel veel vertrouwde onderwerpen op, maar ook een heleboel nieuwe zaken. En veel punten hebben we – mede door de bijzondere situatie waar we in zitten – nog niet kunnen afronden.
En natuurlijk kan je deze nieuwsbrief met alle bijlagen dan ook op de website terugvinden.

Ook nieuw is het overzicht met de bestuurs- en commissieleden, waarbij voor een aantal functies ook nieuwe e-mailadressen zijn gemaakt. Gebruik die bij voorkeur als je contact met iemand zoekt.

Zoals je vanaf maandag kunt zien staan ook alle nieuwsbrieven op de website. Na maandag gaan we jullie nog wel berichten sturen, maar dan verwijzen we (met een link) door naar de website, zodat je het complete bericht daar kunt lezen.

De komende weken blijven we actief met het aanvullen en verbeteren van de website, zeker ook als er goede suggesties en aanvullingen van jullie komen.

Een nieuw Technisch Beleidsplan
De Technische Commissie heeft de afgelopen tijd nuttig besteed door een Technisch Beleidsplan op te stellen, waarin de uitgangspunten worden weergegeven. Het plan sluit aan op het ambitieplan van het bestuur en geeft inzicht in waar we met de vereniging naar toe willen, maar vooral ook op welke wijze. Met het nieuwe Technische hart (de groep mensen die zich hier specifiek mee bezig gaat houden) gaat een en ander de komende tijd steeds meer vorm krijgen. Het Technisch Beleidsplan is ook als bijlage toegevoegd.

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Het bestuur heeft – in verband met de nog geldende corona-beperkingen besloten de ALV, die we normaal gesproken houden in juni, te laten vervallen. Statutair zijn we ook niet verplicht deze te houden. De eerstvolgende ALV wordt nu ingepland voor oktober van dit jaar en daar gaat het bestuur weer verantwoording afleggen over het reilen en zeilen van de vereniging in het afgelopen
jaar. Dat betekent overigens wel dat we tot die tijd gaan werken met een voorlopige (nog niet door de ALV geaccordeerde) begroting.

Met vriendelijke groet, mede namens de Technische Commissie,
Bestuur Innovatiemakelaars.nl WSV Volleybal