Innovatiemakelaars.nl WSV Volleybal – Nieuwsbrief 30 juni 2020

Beste leden van Innovatiemakelaars.nl WSV Volleybal en ouders/verzorgers,

Vanaf 1 juli weer in de zaal volleyballen.

De nieuwe regels en vooral mogelijkheden met betrekking tot COVID-19 zijn vorige week bekend gemaakt en dat betekent voor ons dat we weer in de zaal mogen volleyballen. Voor het sporten zelf zijn er daarbij voor niemand beperkingen. Wel moeten we ons voor en na het sporten aan de 1,5 meter regel houden en blijven we nog steeds thuis als we ons niet volledig gezond voelen.

Ook met Optisport zijn er afspraken met betrekking tot het gebruik van sporthal De Kei. We kunnen gebruik maken van de zalen, de kleedruimtes, douches en toiletten. Voor iedereen boven de 18 jaar geldt daarbij nog steeds de 1,5 meter regel, behalve tijdens het sporten zelf in de zaal. Denk dus wel aan de bezetting van de kleedkamers en de douches, niet te veel mensen tegelijk. De kantine van de Kei is geopend vanaf 20.00 uur tot uiterlijk 00.00 uur. Je kunt alleen van de kantine gebruik maken als je gedoucht hebt na het trainen en je moet je inschrijven op de lijst in de kantine. Reservering vooraf is niet noodzakelijk.

Op dit moment wordt via de trainers geïnventariseerd welke teams van de zaal gebruik willen maken en wordt voor zover mogelijk ruimte ingehuurd. Je hoort dus via je trainer (of via de coördinator van de TC) wanneer je in de zaal terecht kunt. Dit kan tot 18 juli aanstaande, daarna gaat de sporthal drie weken dicht. Vanaf 10 augustus gaat De Kei weer open en voor die periode wordt tijdig gekeken naar de mogelijkheden voor onze teams.

Onze COVID-19 spelregels bij sporten in de zaal

  • Voor kinderen tot en met 18 jaar gelden geen beperkingen, ook niet m.b.t. 1,5 meter;
  • Voor iedereen boven de 18 jaar geldt dat we onbeperkt mogen sporten in de zaal, maar dat voor en na het sporten de 1,5 meter regel wel geldt (dus ook in de kleedkamers, de douches en alle andere ruimtes in De Kei);
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • Probeer drukte te vermijden (en maak ook geen drukte); 
  • Was vaak je handen.

Daarnaast hanteren we een aantal spelregels voor de omgang met het materiaal, zoals we dat ook op de beach al gewend zijn:

  • Na de training moeten de gebruikte ballen gedesinfecteerd worden. Desinfectiemiddel wordt beschikbaar gesteld en klaargezet;
  • Ook de netranden moeten gedesinfecteerd worden;
  • Als net en palen worden opgeruimd (na de laatste training) moeten ook de palen en andere gebruikte onderdelen gedesinfecteerd worden;
  • En ten slotte houden we ons ook aan de regels die in de sporthal zelf staan aangegeven.

We gaan verder op de beach en doen ook een beach-clinic

We gaan natuurlijk deels weer gebruik maken van de zaal, maar de beach is en blijft open. We blijven het huidige trainingsschema hanteren tot in ieder geval 20 juli (start van de schoolvakanties). Daarnaast organiseert WSV een echte beach-clinic met twee top beachvolleyballers uit Nederland.

Katja Stam en Thijs Nijboer verzorgen een clinic op de beach op donderdag 9 juli 2020.

Op donderdag 9 juli aanstaande wordt door Katja Stam en Thijs Nijboer een programma gepresenteerd, waarbij in een aantal blokken zowel CMV, jeugd als senioren de mogelijk krijgen om mee te doen aan een professionele beachtraining door deze toppers. Hierbij laten ze ongetwijfeld ook zelf zien wat ze waard zijn in het beachzand. Het programma met om 18.00 uur de CMV, om 19.00 de jeugd en om 20.00 uur de senioren wordt nog nader bekend gemaakt via jullie trainers.

Verder uitgewerkte teamindeling jeugd

Door de periode waarin we in verband met het corona virus niet getraind hebben, was het voor de technische commissie dit jaar extra moeilijk om de teamindelingen rond te krijgen. Normaal gesproken wordt juist in de periode vanaf maart richting einde van de competitie extra gekeken naar de ontwikkeling van alle spelers en speelsters in verband met de komende nieuwe teamindeling. Dat heeft nu logischerwijs vertraging opgelopen en kon pas deels weer opgepakt worden toen we op de beach aan de slag gingen. Bij het indelen van de teams wordt met zoveel mogelijk zaken rekening gehouden en dat maakt het geheel tot een knap lastige puzzel. De TC houdt rekening met individuele wensen, richt zich op de ontwikkeling van spelers en speelsters, maakt een selectie met betrekking tot de hoogste prestatieteams en moet daarnaast het geheel passend maken met de gewenste aantallen per team. Stevige discussies in de TC en met de verschillende trainers leiden uiteindelijk altijd tot een oplossing, maar het spreekt voor zich dat besluiten genomen moeten worden en compromissen gevonden worden. Het uiteindelijke resultaat is een teamindeling die het mogelijk maakt dat vrijwel iedereen weer kan trainen en competitie kan spelen, maar het lukt natuurlijk nooit om een 100 % ideale oplossing te vinden voor ieder individu. We rekenen daarbij dus op begrip van alle leden, ouders en andere betrokkenen, zonder daarmee echter de dialoog uit de weg te gaan.

Nu is dan de teamindeling van de jeugd verder uitgewerkt, de teams zijn nu vastgesteld en ook zijn nu – voor zover deze bekend zijn – de trainers bij de teams ingedeeld. Mogelijk dat er in de aanloop naar het nieuwe seizoen (eind augustus) nog kleine wijzigingen plaatsvinden. De uitgewerkte teamindeling voort de jeugdteams is te vinden op de website

Indeling Jeugd 2020-2021: https://www.wsvvolleybal.nl/wp-content/uploads/2020/06/Indeling-jeugd-20-21.pdf

Vacatures bij WSV

In de afgelopen periode is er door de vele vrijwilligers van WSV voornamelijk achter de schermen weer heel veel gedaan om het volleybal mogelijk te maken en te houden. De laatste maanden stond dat vooral in het teken van de corona crisis en hoe wij daar mee om moesten gaan. Maar nu zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen ook weer opgestart, omdat zo onderhand duidelijk is dat we weer echt met het nieuwe competitiejaar kunnen gaan beginnen na de vakantie. Dat betekent dat we ook dit jaar weer op zoek zijn naar verschillende nieuwe vrijwilligers voor de vacatures die ontstaan zijn omdat anderen gestopt zijn. Vanaf deze nieuwsbrief willen we dan ook bij iedere uitgave een oproep doen aan de hand van een paar vacatures. Deze eerste keer een meer algemene oproep en vanaf de volgende keren komt een specifieke taak of functie in de schijnwerpers.

We zijn nog op zoek naar trainers die het leuk vinden om trainingen te verzorgen voor jeugd-, senioren- of recreantenteams. Afhankelijk van het team gaat het om één of twee keer per week een training geven en zo mogelijk ook het verzorgen van de coaching van het team bij de wedstrijden. Overigens is het natuurlijk mogelijk om met meerdere mensen samen een team onder je hoede te nemen. Als je interesse hebt, meld je aan bij iemand van de TC.

We zijn op zoek naar enthousiastelingen die het leuk vinden om bij het bestuur of één van de commissies aan de slag te gaan, want er is altijd van alles te doen. Je hoeft daarbij niet meteen volwaardig lid te worden van bestuur of commissie (mag natuurlijk wel), maar je kunt ook eerst eens meelopen en wat kleinere of incidentele taken oppakken. Neem maar contact op met een van de bestuurs- of commissieleden als je er zin in hebt de handen voor WSV uit de mouwen te steken.

Tot slot

Nu bekend is dat we na de vakantie weer ‘normaal’ kunnen gaan volleyballen en de competitie in kunnen gaan, wordt er hard gewerkt aan de zaalindeling voor de start vanaf 10 augustus. Omdat iedereen dit graag zo snel mogelijk wil weten, streven we ernaar dit in de volgende nieuwsbrief te kunnen melden. Meer nieuws over teamsamenstellingen, trainers, coaches, wedstrijden en wedstrijddagen geven ons dan de mogelijkheid met de voorbereiding van seizoen 2020-2021 te beginnen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Innovatiemakelaars.nl WSV Volleybal