Innovatiemakelaars WSV – Nieuwsbrief 11 februari 2021

Tot en met 2 maart verandert er eigenlijk niets in de (on)mogelijkheden voor onze sport. Nog steeds geen binnensport en zeer beperkt buitensport. Daarbij hebben we ook nog geen duidelijk zicht op de periode daarna. Het kan zomaar nog langer duren. Maar desondanks wel tijd voor een nieuwe update met deze keer ons spel op de beach, Jantje Beton en een speciale activiteit door Dames 2.

De beach is weer in gebruik

Op de beachvelden is al wel weer een paar keer getraind en gespeeld door onze jeugdleden. En ondanks de kou wordt er flink gebruik van gemaakt. Met veel enthousiasme worden verschillende trainings- en spelvormen toegepast, om het op z’n minst warm te houden, maar ook te genieten van het spelletje. Iedere zaterdag kunnen we met de jeugd op de beach terecht, met dank aan de trainers en begeleiders die zich daar voor inzetten. Klasse! We hopen wat dat betreft maar dat de dooi snel weer invalt, zodat de velden weer een beetje bespeelbaar zijn.

Jantje Beton 2021

Van de Evenementencommissie kregen we het volgende bericht voor jullie allemaal:

Beste WSV leden,

Wij willen jullie op de hoogte brengen van de jaarlijkse collecte van Jantje Beton, deze is van 8 t/m 13 maart. Het coronavirus heeft helaas nog steeds invloed op ons dagelijks leven. Daarom hebben wij besloten om dit jaar de Jantje Beton collecte enkel online te organiseren. Om het tot een succes te maken, willen wij jullie vragen om ons te helpen!

Door te collecteren voor Jantje Beton, ondersteunen jullie de vereniging financieel en leveren jullie een belangrijke bijdrage aan de realisatie van speelprojecten voor kinderen in heel Nederland (doel Jantje Beton). De helft van ‘onze’ opbrengst is voor de vereniging. Zodat wij, als er straks groen licht gegeven wordt voor sportieve activiteiten, weer mooie evenementen kunnen organiseren binnen de vereniging. Denk hierbij aan een verenigingsbijdrage voor het jeugdkamp, de sinterklaasviering, bowlen voor de jeugd, kerstmixtoernooi met bingo en nog vele andere activiteiten.

Meer informatie over hoe de online collecte in zijn werk gaat, wordt later gecommuniceerd. Wij zijn druk bezig om dit te organiseren. Voor vragen en/of ideeën, kun je een mail sturen naar evenementencommissie@wsvvolleybal.nl

Sportieve groeten, de Evenementencommissie.

Contributie

Onze contributie wordt altijd op vaste momenten in het jaar geïnd, de volgende staat gepland voor 1 maart. Maar gezien de omstandigheden vinden we het niet fair om dit nu door te laten gaan. We hebben als bestuur besloten dit in ieder geval op te schorten tot 1 april, met in het achterhoofd dat we het mogelijk nog verder gaan opschuiven of zelfs dit deel helemaal niet gaan innen. Dit om te voorkomen dat we het eerst ontvangen en dan weer restitueren. Ook het deel bondscontributie (dat al geïnd is) wordt in de komende bestuursvergadering besproken. Met zo weinig wedstrijden dit seizoen hebben wij en de bond niet kunnen leveren wat jullie van ons mogen verwachten, alhoewel we daar natuurlijk niets aan kunnen doen. In de één van de volgende nieuwsbrieven meer hierover.

Dames 2 wandelestafette

6 februari 2021. Nog maar 2 weken geleden een zoom meeting met het team, een goed idee wordt geopperd, een enthousiaste coach gaat aan de puzzel voor een route, wat appjes over een definitieve datum (want nee niemand heeft iets te doen, maar we hebben zorgers in het team), en toen was hij er: De eerste editie van de wandelestafette van WSV D2! 

Bij de start even een kleine ‘oh nee toch een bui’ oponthoud, maar onze dappere strijders zijn gewoon gegaan! Nr 1 liep naar nr 2, samen naar nr 3, waar nr 1 weer naar huis liep,  nr 2 en 3 naar nr 4 enzovoorts! In toch zo’n 7,5 uur en de daarbij behorende kilometers, heeft iedereen (geheel corona proof) 4 teamgenoten gezien/gesproken, is er thee/koffie uitgedeeld bij de deurpost, is er een klein kraambezoek gedaan bij Noellie en heeft iedereen zijn nodige XP’s verdiend op de ‘ommetje’ app.

Echt een succes en super fijn om weer eens wat teamgenoten te zien en spreken! Welk team volgt met een unieke manier van samenzijn? 

Namens alle dames van D2, Ellen

Vrijwilligers

De vorige keer hebben we in deze rubriek aandacht gegeven aan de functie ‘stagiair’ bij het bestuur van de vereniging. Het verheugt ons dat we inmiddels Koen Tijmans als stagiair aan het bestuur hebben kunnen toevoegen. Welkom en succes, Koen.

Maar er zijn nog veel meer dingen te doen. Zo zoeken we ook iemand die actief wil zijn binnen de Commissie Relatiebeheer en Fondsenwerving (ook wel Sponsorcommissie geheten). Voor beide onderdelen kunnen we wel mensen gebruiken. Bij sponsoring gaat het vooral om het vinden van bedrijven die bereid zijn om ons als vereniging te ondersteunen (sponsoring) en natuurlijk om het onderhouden van die relatie. Daarnaast wordt er in de commissie ook gekeken naar andere bronnen van inkomsten, waaronder subsidies voor projecten. De commissie komt niet zo vaak bij elkaar, dat kost maar weinig tijd. Het is eigenlijk een functie die bestaat bij de gratie van je (op te bouwen) netwerk. Kost niet veel tijd, maar speelt altijd op de achtergrond, want je ziet en maakt gebruik van de kansen die zich voordoen. Als het je wat lijkt en je wilt er meer van weten, meld je dan even per mail bij Max (voorzitter@wsvvolleybal.nl).

Met vriendelijke groet,

Bestuur Innovatiemakelaars.nl WSV Volleybal