Innovatiemakelaars WSV – Nieuwsbrief 15 december 2020

De meeste mensen hebben het al begrepen, Nederland gaat weer op slot. De komende vijf weken zijn er nieuwe, strengere maatregelen van toepassing en dat geldt ook voor onze sport. Tot en met 19 januari 2021 gaan alle sporthallen dicht, dus ook onze Kei. Er kan dus door zowel CMV als jeugd en senioren in het geheel NIET getraind worden. We betreuren dat natuurlijk, maar we delen tegelijkertijd de door de premier uitgesproken zorg over de toenemende ernst rond het corona virus en hebben begrip voor de genomen maatregelen.

Ondanks dit alles willen we u allen toch fijne feestdagen en een gezond 2021 toewensen. We proberen er allemaal binnen de huidige mogelijkheden het beste van te maken. We hopen op 12 januari, als de volgende persconferentie gepland staat, met betere berichten te kunnen komen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Innovatiemakelaars.nl WSV Volleybal