Innovatiemakelaars WSV – Nieuwsbrief 19 januari 2021

In ieder geval tot en met 9 februari zit Nederland ‘op slot’ en mogen we dus ook niet binnen sporten. Wat er daarna gebeurt is nog volstrekt onduidelijk, we moeten echt maar afwachten welke mogelijkheden er weer gaan komen en wanneer. In deze situatie is het lastig om als sportvereniging te doen wat we willen. Juist ons geliefde volleybalspel gecombineerd met het sociale aspect maakt dat we als club kunnen functioneren en dat gaat nu gewoonweg niet. Met deze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van een paar zaken die wel doorgaan of weer opgepakt worden.

De beach is weer open

Zowel vanuit het Beachcenter als vanuit WSV werd de wens uitgesproken om wat voor onze jeugd te kunnen betekenen. In goed overleg is besloten om de beachvelden – ondanks de lage temperaturen – weer gereed te maken voor ons volleybal. Zaterdag 16 januari zijn daarom de dekkleden weer van het zand gehaald, zijn de palen en netten weer neergezet en opgehangen en de lijnen weer op maat neergelegd. Tegelijkertijd is bij de trainers geïnformeerd welke teams graag van de mogelijkheid gebruik willen maken. In eerste instantie gaan we op zaterdagen van start, want overdag is het toch net iets minder koud dan ’s avonds. Maar omdat er tegenwoordig ook verlichting op de beach aanwezig is, is er bij voldoende belangstelling ook de mogelijkheid om op trainingsavonden te beachen.

Afgelopen zaterdag zijn de beachvelden gedurende de eerste sneeuwbuien van het jaar al ingewijd door twee kanjers, die het aandurfden om in sporttenue de kou te trotseren. Marleen en Gerwin, we zijn trots op jullie!

Restitutie contributie

Ondanks de bijzondere situatie in ons land verkeert onze vereniging gelukkig nog steeds in een gezonde financiële situatie. En dit ondanks het doorlopen van bepaalde kosten, terwijl daar geen ‘prestaties’ tegenover staan. We vinden dan ook dat we een deel van de jaarlijkse contributie weer aan de leden terug moeten geven, want ook wij als vereniging hebben natuurlijk niet kunnen leveren waar we voor staan. Binnenkort gaan we – naar verhouding van de maanden die verschillende groepen niet hebben kunnen trainen en spelen – deze restitutie naar alle leden overmaken. We hebben daarbij gerekend tot half februari van dit jaar en dat betekent voor alle jeugdleden 1,5 maand contributie, voor senioren 2,5 maand en voor onze specials 4,5 maand. Als de lock down na half februari nog verlengd wordt, dan zullen we weer naar volgende restitutiemogelijkheden gaan kijken.

Vrijwilligers

Het komt ook heel vaak in deze nieuwsbrieven voorbij: we hebben altijd plaats voor mensen die bereid zijn wat tijd en energie in de vereniging te stoppen. Er zijn altijd mensen nodig en we gaan vanaf deze nieuwsbrief altijd één van deze vacatures extra promoten. Maar daarnaast blijft het van belang om ook alle vacatures op een rijtje te hebben, zodat alle leden weten dat de behoefte er ook echt is.

Bestuur:                                                             secretaris, algemeen lid, stagiair

Technische Commissie:                                                recreanten coördinator, scheidsrechter coördinator

Commissie Relatiebeheer

en fondsenwerving:                                      lid relatiebeheer, lid fondsenwerving

Commissie PR en communicatie:              diverse leden

Oud papier acties:                                          oud papier collecteurs

Verschillende projecten:                             verschillende vrijwilligers

Competitiedagen:                                          scheidsrechters, wedstrijdleiding

Deze keer lichten we de bestuursfunctie ‘stagiair’ even uit. We noemen het stagiair, omdat we geen ander woord kunnen bedenken wat de lading zo goed dekt, maar iedereen kan en mag hier invulling aan geven. Het bestuur bestaat op dit moment uit vier leden en één stagiair. Deze laatste gaat binnenkort vertrekken en daarom zoeken we iemand die het leuk vindt om bij het bestuur een kijkje achter de schermen te nemen en te leren wat een bestuursfunctie binnen WSV nu eigenlijk inhoudt. Natuurlijk is dat tegelijkertijd een voorbereiding op een functie binnen het bestuur of één van de commissies. Het bestuur vergadert gemiddeld één keer per maand, maar daarnaast worden tussen de vergaderingen door natuurlijk ook veel zaken besproken en geregeld. De stagiair gaat daar ook een steeds grotere rol in spelen, naarmate de kennis en ervaring toeneemt. Als het je wat lijkt en je wilt in gesprek om er meer over te horen, meld je dan even per mail bij Jiska.  (secretaris@wsvvolleybal.nl)

Met vriendelijke groet,

Bestuur Innovatiemakelaars.nl WSV Volleybal