WSV Volleybal – Nieuwsbrief 12 mei 2020

Beste leden van Innovatiemakelaars.nl WSV Volleybal en ouders/verzorgers, Nadat er vorige week ruimte werd gecreëerd voor de jeugd om weer buiten te gaan sporten werden we daarna verblijd met de mededeling dat buitensporten ook voor senioren weer mogelijk wordt, alhoewel nog steeds onder strikte voorwaarden. Wat in eerste instantie heel simpel leek, blijkt echter in de praktijk toch iets weerbarstiger. Voor het gebruikmaken van het Beach Center moesten we eerst toestemming hebben van de gemeente Zutphen. In overleg en samenwerking met KVZ hebben we die toestemming ook, maar alleen als we daar ook een strikt protocol bij handhaven. En dan hebben we het niet alleen over handen wassen en ballen desinfecteren …

We willen jullie niet vermoeien met alle maatregelen die getroffen moeten worden, maar vragen wel begrip voor een korte voorbereidingstijd en voor de ‘nieuwe spelregels’ (letterlijk en figuurlijk) waar we straks allemaal mee te maken gaan krijgen. De beachvelden worden deze week klaargemaakt, zodat we daar binnenkort van start kunnen gaan.

Het plan is om te gaan beginnen met de mini’s en als dat goed gaat lopen de stap te zetten naar de jeugd van 13 tot 18. Daarna – en als er genoeg tijd en ruimte te creëren valt, want er zitten beperkingen aan de aantallen mensen die tegelijkertijd op het sportcomplex mogen – komen ook de senioren weer aan bod. Per groep gaan we vooraf de trainers, kinderen en ouders op de hoogte stellen van de maatregelen, spelregels en manieren van handelen om het allemaal volgens de opgestelde protocollen te laten verlopen. Denk daarbij aan strikte start- en eindtijden, brengen en halen (van kinderen) volgens het ‘kiss & ride’ principe, handen wassen, etc.

Daarnaast wordt er door verschillende mensen nu ook al nagedacht over andere volleybal spelvormen, die het mogelijk maken om op 1,5 meter afstand te blijven. Zowel nieuwe trainings- als spelvarianten moeten ons straks voldoende in beweging gaan krijgen.

We moeten met elkaar dus nog even geduld oefenen, voordat we weer aan de slag kunnen met ons volleybal. Zeker voor de binnenvariant, want dat duurt naar verwachting nog steeds tot september. Maar hopelijk kunnen we jullie op korte termijn uitnodigen om buiten weer mee te doen. Houd je mailbox maar in de gaten …

Met vriendelijke groet,
Bestuur Innovatiemakelaars.nl WSV Volleybal