Engeltherm WSV – Nieuwsbrief 29 oktober 2022

We zijn met z’n allen alweer goed op dreef, zowel met de trainingen als de competities en alles lijkt wel normaal te gaan. In ieder geval tot nu toe geen corona perikelen of andere storende misstanden. Mooi dat we weer veel plezier met elkaar kunnen hebben!

Aangepaste zaalindeling na de herfstvakantie

Na de herfstvakantie zijn er een paar kleine aanpassingen in de zaalindeling, vooral op de maandag en op de donderdag. Deze zijn inmiddels gedeeld met de betreffende teams, maar je kunt ze ook nog op onze website terugvinden (https://www.wsvvolleybal.nl/wp-content/uploads/2022/10/Zaalindeling-2022-2023-vanaf-31-oktober-2022.pdf).

De jaarlijkse Speculaasactie van WSV

Sinterklaas komt er aan, wat ondanks alles betekent dat het tijd is voor onze speculaasactie. Evenementencommissie organiseert en faciliteert leden in de speculaasactie. Leden, jij dus, helpen door verkoop onze vereniging financieel te ondersteunen. Vereniging kan met de hulp van jou materialen, bijvoorbeeld ballen en netten kopen. Maar ook het organiseren van vele andere mooie activiteiten. Denk hierbij aan de verenigingsbijdrage voor het jeugdkamp, de sinterklaasviering, het kerstmixtoernooi en nog vele andere verenigingsactiviteiten. Dit jaar hebben we opnieuw een mooie selectie uitgekozen bij bakkerij van Zuijlen en bakkerij Eklund!

Onze speculaasactie is online opgezet, wat betekent dat jouw (totale) bestelling alleen online kan worden gedaan! Dit zorgt er tevens voor dat we de betalingen kunnen laten plaatsvinden via IDEAL. Houd daarom de komende twee weken de website in de gaten, je kunt hier het bestelformulier vinden en de bestellingen plaatsen. Ook komen wij langs bij de trainingen om de bestellijsten uit te delen en een brief met alle benodigde informatie. Meer informatie over het ophalen van jullie bestellingen wordt later gecommuniceerd. Heel veel succes met de verkoop! Voor de beste verkopers van de vereniging zijn er leuke prijzen beschikbaar.

Ga hier naar alle informatie en de bestelpagina

Algemene Leden Vergadering

Op vrijdag 14 oktober is weer de jaarlijkse ledenvergadering gehouden, waarbij ook verkiezingen voor het bestuur zijn gehouden. Zowel bestuur als commissies hebben verteld hoe het afgelopen seizoen is verlopen en welke plannen er zijn voor de toekomst. Daarnaast werden er verkiezingen gehouden, waarbij de voorzitter, Max van Leeuwen werd herkozen en Rosan Klein Wolterink als nieuw algemeen lid in het bestuur is gekozen. Daarnaast is het bestuur zeer verheugd met het toetreden van Anouk Wolf als ‘stagiair’. Het nieuwe bestuur gaat ook het komende seizoen weer met veel enthousiasme aan de slag om de vereniging door de hectische tijden te leiden.

Sportspeeltuin

Zondag 16 oktober was het alweer de tweede keer dat de Sportspeeltuin werd georganiseerd. Met weer een heleboel enthousiaste kinderen van drie tot zes jaar en hun ouders, die allemaal net zo veel aan het spelen waren als hun kinderen. Het blijft een mooi gezicht om de oude zaal van de Kei vol te zien staan met een veelheid aan verschillende speeltoestellen en opstellingen. Er wordt iedere keer weer dankbaar gebruik van gemaakt.

Maar iedereen zal begrijpen dat het opbouwen en afbreken daarvan best veel tijd kost. Nu is een zeer gemotiveerd, maar heel klein groepje daar om de week op zondagochtend mee bezig, maar het zou prettig zijn dat groepje wat uit te breiden, Dus bij deze een oproep voor vrijwilligers om eens in de zoveel weken te helpen bij het opbouwen en afbreken van de Sportspeeltuin. Lijkt het je leuk? Meld je even via sportspeeltuin@wsvvolleybal.nl.

Vriendjes en vriendinnetjes dagen bij de CMV

De komende week (13 oktober tot en met 4 november) is het weer zover: iedereen bij CMV niveau 2 tot en met 6 mag vriendjes en vriendinnetjes meenemen om kennis te maken met het volleybal. Net als de vorige keer beloofd dat weer volle zalen en heel veel sportende kinderen. Met dank aan onze trainers die dit allemaal mogelijk maken hopen we weer heel veel kinderen enthousiast te maken en natuurlijk hopen we dat ze ook daarna blijven komen en deel van een team en de vereniging worden.

Digitaal tellen bij wedstrijden met DWF

Sinds het begin van het seizoen wordt het tellen van de wedstrijden geheel digitaal gedaan met het DWF systeem. Voor de zekerheid wordt daarbij ook nog een papieren formulier bijgehouden, maar het lijkt bijna altijd goed te gaan (behalve als de verbindingen wel eens weigeren). Om nu helemaal in stijl en kwaliteit mee te gaan heeft de vereniging nu ook een aantal nieuwe tablets aangeschaft, zodat het geheel nog beter gaat functioneren. Gelukkig zien ook de tellers het voordeel van het systeem en wijst het verder ook de weg vanzelf. En als iets niet duidelijk is, zijn er gelukkig voldoende deskundige mensen in de zaal om het uit te leggen of probleempjes op te lossen. Engeltherm WSV gaat dus mee met de tijd.

Teamfoto’s voor de website

Als de nieuwe wedstrijdshirts binnenkomen gaan we aan de slag met de ‘officiële’ foto’s van de teams voor onze website. Maar dat duurt helaas nog even, dus we willen teams die nu al een leuke teamfoto willen plaatsen uitnodigen om die foto alvast te maken en aan te bieden bij een van de bestuursleden. We streven er naar deze ‘tijdelijke’ teamfoto’s dan zo snel mogelijk op de website te plaatsen.

Vacatures

Natuurlijk zijn we binnen de vereniging altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en we zijn ook heel blij dat we weer een heleboel nieuwe mensen hebben gevonden die een handje helpen om de vereniging draaiende te houden. Toch via deze weg weer een oproep, nu specifiek voor mensen die het leuk vinden om training te geven of te assisteren bij de groep CMV. Wordt je daar enthousiast van, laat dan wat van je horen bij Kim Brandes, de CMV coördinator van de Technische Commissie (cmv@wsvvolleybal.nl). Natuurlijk is het ook mogelijk om begeleiding en een opleiding bij die taak te krijgen.