Innovatiemakelaars.nl WSV nieuwsbrief 2 oktober 2020

Geslaagde eerste thuiswedstrijddag
We kunnen terugkijken op een geslaagde eerste thuiswedstrijddag. Afgelopen zaterdag was voor onze vereniging de vuurproef met betrekking tot alle corona protocollen en maatregelen die we vooraf bedacht hadden. Een paar belangrijke conclusies.


• We kunnen concluderen dat de manier van handelen passend en uitvoerbaar is, we hebben op bijna alle momenten corona proof kunnen zijn;
• We moeten het hele systeem op een paar punten aanscherpen of anders organiseren, leren van wat er in de praktijk gebleken is;
• We hebben het voor elkaar gekregen dank zij de inzet van een groot aantal (extra) vrijwilligers, waarvoor dank uiteraard;
• We zijn er in geslaagd omdat het overgrote deel van onze leden, onze gasten van andere verenigingen en het publiek zich voorbeeldig hebben gedragen.


Al met al kunnen we met vertrouwen de volgende thuiswedstrijddagen tegemoet zien, want gelukkig kunnen die met enkele aanpassingen nog steeds doorgaan, ondanks de nieuwe en strengere regels die deze week door de regering zijn afgekondigd.


Corona maatregelen weer aangescherpt
Deze nieuwe regels hebben wel degelijk invloed op ons verenigingsleven. Zowel bij de trainingen als bij wedstrijden zijn er nu nog meer beperkingen. Naast het uitgebreide pakket aan maatregelen die we in de verschillende protocollen al beschreven hebben, zijn er in overleg met Optisport De Kei de volgende veranderingen:


• Het gebruik van binnensportaccommodatie De Kei is alleen toegestaan voor de gebruiker, de daarbij behorende leden en gastteams. Toeschouwers zijn niet toegestaan. Onder toeschouwers vallen ook de ouders, verzorgers, broertjes en zusjes van de leden die komen brengen en/of halen, zowel bij wedstrijden als bij trainingen.
• Het is toegestaan de (jeugdige) sporters tot de voordeur van de binnensportaccommodatie te brengen en op te halen. Om belemmering bij de ingang/uitgang te voorkomen is het niet toegestaan om binnen een straal van 3 meter van de ingang te wachten.
• Je mag uiterlijk 5 minuten voor en 10 minuten na elke sportactiviteit aanwezig in zijn de binnensportaccommodatie. Bij wedstrijden wordt voor de starttijd van de wedstrijd een half uur inspeeltijd aangehouden. De tijd voor de sportactiviteit is inclusief omkleden en douchen.
• De kleedkamers blijven gewoon beschikbaar, maar hiervoor geldt uiteraard; houdt 1,5 meter afstand en >18 jaar maximaal 7 personen. Er kan dus gedoucht worden en gebruik gemaakt worden van het toilet.
• Het is niet toegestaan om als sporter, voor of na je eigen wedstrijd, als toeschouwer in het pand aanwezig te zijn.
• De horeca in Sporthal de Kei is na overleg tussen de beheerder Optisport, de gemeente Zutphen en de Veiligheidsregio Oost Nederland aangemerkt als sportkantine en derhalve geheel gesloten.
• Het is voor ouders van (jeugd) gastteams (waaronder chauffeurs, begeleiders, etc.), die meekomen naar wedstrijden in beperkte mate toegestaan om gebruik te maken van de ruimten in de sporthal. Voor CMV teams geldt een maximum van twee begeleiders (chauffeurs, trainer, coach) per team die worden toegelaten; voor jeugdteams geldt een maximum van vier begeleiders (chauffeurs, trainer, coach) per team die worden toegelaten. Zij volgen voor hun verblijf de richtlijnen op die aangegeven worden. Deze maatregel geldt alleen voor gastteams, dus niet voor thuisteams.


Uiteraard plaatsen we deze nieuwe informatie ook op onze website, zodat ook alle gastteams op de hoogte kunnen zijn van de nieuwe regels. Zie hiervoor: https://www.wsvvolleybal.nl/algemene-verenigingsinformatie/coronamaatregelen/


Gastvrouwen en -heren voor de wedstrijddagen
Tijdens onze eerste wedstrijddag is gebleken dat de inzet van gastvrouwen en -heren cruciaal is voor een goed verloop van de dag. Daarnaast wordt het door gastteams ook enorm gewaardeerd als zij persoonlijk ontvangen worden en wegwijs worden gemaakt in de sporthal en over de geldende regels. We doen daarom nogmaals dezelfde dringende oproep aan leden en/of ouders om zich hiervoor beschikbaar te stellen.

BELANGRIJK: Oproep Gastvrouwen en -heren voor onze thuiswedstrijddagen

Op onze thuiswedstrijddagen is het over het algemeen druk, veel teams die bij ons te gast zijn en vaak drie wedstrijden die tegelijk gespeeld worden. Om dat allemaal in goede banen te leiden hebben we gastvrouwen en -heren nodig, die gastteams en publiek ontvangen, hen de regels duidelijk maken en de weg wijzen aan de hand van een vooraf opgesteld draaiboek van de dag. We zoeken daarvoor een aantal vrijwilligers die zich daar een ochtend of middag voor beschikbaar willen stellen. Als je bereid bent om ons daarbij te helpen – en dat is essentieel voor een goed verloop van de dag – meldt je dan aan via secretaris@wsvvolleybal.nl of laat van je horen bij één van de bestuursleden, als je die in De Kei tegenkomt.

Hoe met uitwedstrijden?
Het is niet bij alle verenigingen hetzelfde geregeld. Het is dan ook verstandig om met je team voor een uitwedstrijd bij de tegenstander te checken a. of de wedstrijd wel doorgaat en b. wat de regels op de betreffende locatie zijn. Je voorkomt daarmee dat je als team voor vervelende verrassingen komt te staan.
Daarnaast is er vaak enige discussie over het wel of niet dragen van mondkapjes in de auto. De beslissing daarover ligt bij de chauffeur. Als hij of zij het wil, moet iedereen in de auto een mondkapje dragen.


Samen gaan we het voor elkaar krijgen en kunnen we voorlopig nog blijven volleyballen. Maar dat kan alleen als iedereen daar ook zijn of haar eigen verantwoordelijkheid in neemt en anderen daar – als dat nodig is – ook op aanspreekt.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Innovatiemakelaars.nl WSV Volleybal