Innovatiemakelaars.nl WSV Volleybal – Nieuwsbrief 19 september 2020

We zijn weer begonnen!
Gelukkig zijn we aan het volleybalseizoen 2020 – 2021 begonnen. De trainingen zijn weer hervat en de eerste beker- en competitiewedstrijden zijn al gespeeld. En we zijn blij dat iedereen zich eigenlijk al bijna van nature aan de nieuwe regels in verband met Corona houdt. Toch bestaan er zo hier en daar nog wat onduidelijkheid, reden waarom we het als bestuur van belang vinden een aantal protocollen vast te leggen om alle activiteiten verantwoord en binnen de regels uit te kunnen voeren.


Corona protocollen en regels
Deze protocollen (of nieuwe regels mag je ze ook noemen) staan nu ook op onze website, zodat we er allemaal van op de hoogte kunnen zijn. We raden alle leden aan deze ook te lezen, zeker de gedeelten, waarin je zelf ook betrokken bent. Naast een algemeen protocol, dat gerelateerd is aan de Nevobo uitgangspunten met betrekking tot Corona maatregelen, hebben we een tweetal specifieke protocollen gemaakt. De ene is voor de regels bij de trainingen en de andere is specifiek gericht op onze thuiswedstrijddagen. In de laatste twee vindt je in essentie de informatie die je nodig hebt.
De protocollen zijn gebaseerd op de algemene maatregelen vanuit het RIVM, de regels voor zaal volleybal van de Nevobo, de regels voor het gebruik van onze eigen locatie De Kei (Optisport) en onze eigen interpretatie om het geheel praktisch uitvoerbaar te maken. Uiteraard geeft dat zo hier en daar wat beperkingen ten opzichte van hoe we dat voorheen deden, maar dat moeten we gezien de omstandigheden accepteren en er naar handelen. We verwachten dat ieder daar ook zijn eigen verantwoordelijkheid in neemt.
Daarnaast gaan we de verschillende protocollen ook kenbaar maken aan de verenigingen die ons bezoeken. We doen dat door de verschillende regels ook goed vindbaar te maken op onze website. Zie hiervoor: https://www.wsvvolleybal.nl/algemene-verenigingsinformatie/coronamaatregelen/

Algemene Leden Vergadering
Vanwege de Corona perikelen hebben we de in juni geplande ALV moeten annuleren. Als vereniging zijn we echter wel wettelijk verplicht om één keer per jaar verantwoording af te leggen aan de leden en onze plannen voor de komende jaren met hen te delen. Er bestaan wel mogelijkheden om dat uit te stellen, maar we zien mogelijkheden om binnen de huidige Corona regels toch een ALV te organiseren. Deze staat nu gepland op 9 oktober aanstaande en binnenkort ontvangt iedereen daar een uitnodiging voor, waarin we ook duidelijk maken hoe we dat laten plaatsvinden in De Kei.


Week van de scheidsrechter
Van 2 tot en met 11 oktober is het weer de week van de scheidsrechter in volleyballand. Ook wij hebben in die week veel (thuis-) wedstrijden en het is dan ook wel attent om hier met je team aandacht aan te besteden. Een kleine attentie is een kleine moeite en geeft veel plezier. Zowel bij ons als bij andere verenigingen staan er ieder jaar weer een heleboel mensen klaar om een seizoen lang alle wedstrijden te leiden en daar mogen we – overigens niet alleen in deze week – best een heleboel waardering voor opbrengen.


Tot slot
Het is dit jaar anders dan anders, maar het hoeft er zeker niet minder om te worden. We gaan samen weer een mooi volleybalseizoen tegemoet, waarin we naar beste kunnen gaan presteren, maar vooral veel plezier beleven. Mocht je ideeën of suggesties hebben, waarmee we samen nog meer kunnen genieten van volleybal en verenigingsleven, laat het ons dan weten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Innovatiemakelaars.nl WSV Volleybal